Bærekraftig innvandring? – da må bremsene på

Siden 2012 har Norge gitt oppholdstillatelse til personer som har kommet som asylsøkere, familiegjenforente, tusenvis av kvoteflyktninger gjennom FNs Høykommissær og 1500 relokaliserte asylsøkere fra Hellas og Italia. Til sammen er det snakk om nesten 80 000 mennesker! Dette er et dramatisk høyt antall som innebærer at det har kommet flere til Norge og fått opphold siden 2012, enn det er innbyggere i dagens Drammen kommune, som er Norges 5. største by.

Regjeringen og FrP foreslår at Norge skal ta imot 1120 kvoteflyktninger gjennom FNs Høykommissær for flykninger neste år. Som er nærmere nivået vi tok imot før Arbeiderpartiet initierte å ta imot 8.000 syriske flyktninger. Dette var FrP imot.

I tillegg til kvoteflyktninger vil det komme et ukjent antall asylsøkere på egen hånd, og ikke minst tusenvis på familiegjenforening. Familiegjenforeningen kan komme til å bli svært høy i mange år fremover fordi det har kommet så mange de siste årene. Ser vi på hvilke land i Europa som har gitt oppholdstillatelse til flest flyktninger per million innbyggere i perioden 2008-2016, ligger Norge på 3. plass etter Malta og Sverige.

Norge på 3. plass i toppen av antall som har fått opphold.

graf

Vi har enorme utfordringer med å integrere de som allerede har kommet. Som nevnt over er det snakk om nesten 80 000 personer bare siden 2012. Flere kommunepolitikere jeg har snakket med signaliserer at man er bekymret for økningen i sosialhjelpsutbetalingene. Hadde sysselsettingen vært den samme for ikke vestlige innvandrere som for befolkningen for øvrig hadde vi hatt 90 000 flere sysselsatte. Integreringsresultatene i kommunene er svært varierende. Noen gjør det bra, mens andre gjør det katastrofalt dårlig. Når kommunene ikke lykkes med å lære personer norsk og få dem i jobb, er dette et problem for vårt samfunn og bærekraften i velferdsmodellen vår på sikt, men det er også et stort problem for flyktningene det gjelder som får en dårlig start på integreringen fordi tilbudet i kommunen ikke holder kvalitetsmessig mål.

Neste år må integreringsbudsjettet nesten dobles for å finansiere økningen i antallet som bosettes etter de store ankomstene i 2015, til over 17 milliarder kroner. Jeg mener at det slettes ikke mangler penger til integrering, men at resultatene ikke er god nok. Jeg vil derfor fremover jobbe med å se på hvordan pengene kan brukes bedre for å få bedre resultater.

Det er positivt at asylankomstene nå er rekordlave. Dette gir oss mulighet til å bruke flere milliarder kroner i nærområder til krig og konflikt, istedenfor til å finansiere asylmottaksplasser i Norge. Jeg skjønner det er vanskelig for de som mister jobben rundt omkring på asylmottak i Norge. Men jeg mener det er bra at disse pengene heller brukes til å få barn på skole, dekke menneskers basale behov for mat, helsehjelp og annet i nærområder til krig og konflikt. Pengene strekker lenger og vi kan hjelpe flere av våre 65 millioner medmennesker i verden, som er på flukt fra krig og konflikt.

Norske kommuner har gjort en kjempejobb med å bosette og ikke minst hjelpe oss å håndtere den kritiske situasjonen som oppstod i 2015, da over 30 000 asylsøkere kom til Norge. Nå mener jeg at hovedfokuset til norske kommuner må være å integrere de nesten 80 000 personene som har fått tillatelse til å være her bare siden 2012. Vi vet at det også før dette ble gitt tillatelse til tusenvis av mennesker hvert eneste år. Skal vi ta vare på vår velferdsmodell på lengre sikt, og forhindre et enda sterkere press på våre verdier i et lengre perspektiv, så er våre handlinger hvert år fremover svært viktig. Vi må som politikere ta ansvar for at vi tar imot et bærekraftig antall personer som skal integreres. Da må bremsene på.

6 kommentarer om “Bærekraftig innvandring? – da må bremsene på

 1. Vi vil ikke ha flere!!! Send ut økonomiske migranter og snyltere med ti koner og x antall barn!!! Har nordmenn blitt spurt i denne sake hva folket dere handler på vegne av ønsker?i folkeavstemning om vi vil at norge skal bli multikulturelt !!

  Liker

 2. Stopp innvandringen nå! Hvor mange av de som har kommet har jobb? De må kunne forsørge seg og sine før familiegjennforening! NOK nå!

  Liker

 3. ønsker å vite hva pengene går til som sendes ut av landet – til land som alltid kriger og slåss. Hvor går pengene, hvor mye sendes ut totalt, blir pengene brukt til det de er beregnet på, og finnes det en ende på det?

  Liker

 4. Norge har tatt imot for mange muslimer. De ønsker islamsk levesett og ikke norsk. De skjuler og ekstreme islamister. De har og sitt paralellsamfunn hvor familiene styrer jentene sine. I tillegg medfører dette at de ønsker nav og ikke eget arbeid.Derfor lite skole og mye bråk. Det er kjent i verden at der det er muslimer er det bråk. Derfor må vi ha mere politi og rettsvesen. Norge må som oversikten viser tatt imot for mange i forhold til resten av Europa. Vi må derfor ha full stopp.

  Liker

 5. Hvorfor får så mange opphold? Hvorfor vil dere at Norge skal bli en islamsk stat?:(:( Hvorfor??Nei! Vil ikke!

  Liker

 6. Språk opplæringen i vg skole er for lite målrettet for mange innvandrere,de kommer inn i klasser,der språk nivået er for høyt i forhold til deres eget nivå.Det gjør skolegangen vanskelig for mange og noen dropper ut. Noen skoler har studiesentre og innføringsklasser som elevene må gå i ,for å høyne språk nivået før de kommer inn i ordinære klasser, men langt fra alle, hva kan gjøres for at alle får grundig språkinnføring, før de begynner i ordinære klasser på vg skole?

  I skolen er det ikke de store endringene, men de små endringene som over tid skaper en normaliserende effekt,som for eksempel,på skolens idretsdag,ble det før i tiden servert pølser med svinekjøtt, det er ikke aktuelt lenger,fordi religiøse forordninger,som at svinepølse og kyllingpølse ikke kan steke på samme grill, gjør at mange bare serverer kyllingpølser.

  Før så du aldrig hijab i skolen,nå er det mer vanlig, det synliggjør også de jentene/kvinnene som ikke dekker hodet,vil ikke dette gjøre disse jentene/kvinnene mer utsatt i en eventuell terror situasjon, og hva tenker regjeringen å gjøre med dette?

  Andre ting er,før så satte en stjerna i toppen av Juletre,nå blir stjerna tatt vekk, for ikke å støte noen.

  Så har du FN dagen,før pleide en å pynte med alle verdens flagg,lage mat og dele kulturelle opplevelser,det var veldig kjekt syntes jeg,men de siste årene lar mange skoler være å pynte med flagg,fordi de blir brent inne på skolen. Særlig utsatt er det Israelske flagget.

  Når jeg ser på antallet innvandrere til Norge siden 2012 og frem til i dag,er det skremmende høye tall.
  Og jeg har ofte lurt på hvorfor vi her i Norge skulle bli nr 3 i klassen,når det gjelder å være mest «dumsnill», vi er bare slått av Malta og Sverige. Hvorfor satte EU igang dette «innvandrings-sirkuset» og hva var tanken bak?

  Hvilke internasjonale avtaler ble inngått,eller brutt av EU, på bekostning av den Europeiske befolkningen?

  En del, særlig unge mennesker på v-siden, mener at vi kan ta inn flere flyktninger/innvandrere til Norge, hva kan gjøres for å informere disse bedre,slik at de faktisk forstår realitetene?

  Når jeg leser om oljerike arabiske land som Saudi Arabia,Kuwait,Qatar med fler, har de ikke tatt imot en eneste flyktning,nesten alle flyktninger er blitt sendt til Europa, hvorfor det?

  Mange unge mennesker mener, at mennesker som er innvandrings skeptiske er rassister,hva kan bli gjort for å hjelpe ungdommen ut av dette uføre,bør det tas opp i skolen?

  Bør ladede nedsettende ord,som islamofob,vestlig,jøde,nazist,rassist,koffer o.s.v adresseres gjennom undervisning i skolen?
  Hva med enkelt muslimers rassismen mot jøder i Norge?

  Bør moskeer og imamer som ikke respekterer menneske-rettighetene,ved å tale imot demokrati med mer stenges i Norge?

  Kommer det klare forbud mot ny-rassisme i Norge og vil vi som land få forbud mot burka, niqab og hijab også her til lands?
  Særlig hijaben er jo et politisk islamsk symbol,som fikk sitt gjennombrudd ved undertrykking av kvinner i Iran fra 1979, den dag i dag får kvinner 80 piskeslag av det religiøse politiet i Iran om de våger å ta av seg hijaben offentlig.

  Vil det bli lovendring, med streng straff eller utvisning av Norge, når det gjelder pedofile muslimske menn som har giftet seg med barn og tatt de med hit til lands?

  Mange spørsmål her, håper FRP og regjeringen, kan svare på dette og gjennomføre nødvendige endringer.

  Liker

Kommentarer er stengt.