Evig vingling fra Arbeiderpartiet

(Denne teksten ble først publisert hos VG Nett.)

Arbeiderpartiet må ta virkeligheten innover seg, og lære av tidligere feil – før de påfører Norge en liberalisering som kan koste dyrt både for barna det gjelder og for landet vårt.

Frp og regjeringen fikk gjennom viktige asylinnstramninger i Stortinget som har bidratt til at Norge har hatt den sterkeste nedgangen i antall asylsøkere i hele Europa. Det er ikke tilfeldig. Nå skal Ap tydeligvis bruke første mulighet til å myke opp politikken de var med på å stramme inn. Når skal de lære av historien?

For nylig gikk Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås ut og sa at det første de skal ta tak i når Stortinget åpner igjen i oktober, er å myke opp politikken for asylbarn.

Det gjør inntrykk på alle at barn forsvinner fra asylmottak eller begår selvskading. Derfor har regjeringen og samarbeidspartiene bevilget 50 millioner kroner til økt bemanning og barnefaglig kompetanse i asylmottak for enslige mindreårige. Men hva foreslår Ap egentlig, og hva vil det føre til?

Alle som har et beskyttelsesbehov og reelt flykter fra krig og konflikt vil få opphold i Norge, det gjelder enten du er over eller under 18 år. Er du over 18 år, får avslag på asylsøknaden og heller ikke har annet grunnlag for opphold i Norge, blir du returnert til hjemlandet. Dette er viktig for å sikre at vi hjelper de som faktisk trenger det – og ikke belønner at folk som er økonomiske migranter og som forsøker å misbruke det generøse asylsystemet vårt.

Når det gjelder enslige mindreårige som ikke har et beskyttelsesbehov, returneres disse ikke før de er 18 år hvis de ikke har kjente foreldre eller andre omsorgstilbud i hjemlandet.

Etter en voldsom økning i ankomstene av enslige mindreårige og en voldsom økning i kostnader forbundet med dette, strammet Stoltenberg II-regjeringen i 2009 inn regelverket og innførte dagens bestemmelse med tidsbegrensede tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år. SV tok dissens. Det som sjeldent nevnes er imidlertid hvor viktig signalene var knyttet til innstramningene som ble gjort. Like etter innstramningen stupte tallene for antallet enslige mindreårige som kom til Norge.

Graf over midlertidige tillatelser for enslige mindreårige asylsøkere

Graf
Det fremste målet for politikken overfor enslige mindreårige må være å sikre at færrest mulig barn uten beskyttelsesbehov legger på flukt til Norge. Det er beregnet at omtrent 90 prosent av de enslige mindreårige migrantene reiser med menneskesmuglere. Det er en lang og veldig farlig reise der mange opplever overgrep, vold, undertrykkelse og til og med drap er rapportert.

Hvis vi gjør Norge mer attraktivt for en bestemt gruppe, spesielt denne, vil flere komme og flere vil bli utsatt for disse umenneskelige handlingene. Mens menneskesmuglerne kynisk utnytter familier og barn for å tjene penger ved å love dem gull og grønne skoger, er det vår plikt å ikke lokke dem ut på denne flukten. Mange har ikke beskyttelsesbehov, men om Ap nå snur og gjennomfører endringer kan disse bli premiert med varig opphold i Norge selv om de ikke trenger beskyttelse.

Det Ap og andre partier nå kan komme til å vedta er i realiteten et asylamnesti. Det har sjeldent fungert godt. Ved å si at dagens lovverk er for strengt, og at de vil gi permanent opphold uansett om man er reell flyktning eller ikke, kan det skape et sterkt press mot Norge. Alle med logisk sans forstår at dette med stor sannsynlighet vil føre til at langt flere enslige mindreårige asylsøkere vil komme til Norge. Det ser vi også tydelig i alt som er av statistikk. Innstramninger fører til at færre kommer, og liberaliseringer sender signaler som gjør at flere kommer. Det har en selvforsterkende effekt. Som vi ser i grafen ovenfor har det en sterk sammenheng mellom antallet midlertidige tillatelser, altså at færre får bli i Norge, og hvor mange enslige mindreårige som kommer.

Etter den velkjente invitasjonen fra Jonas Gahr Støre i 2015 om å ta imot 10 000 kvoteflyktninger kom det 31 000 asylsøkere. Omtrent 5500 av dem var enslige mindreårige asylsøkere. Dette var en helt uholdbar situasjon. Etter innstramninger og tydelige signaler til de grunnløse asylsøkerne har det i 2017 kommet 149 enslige mindreårige asylsøkere til Norge.

Norge har stø kurs og stødig kontroll med innvandringspolitikken. Det siste vi trenger nå er eksperimenter basert utelukkende på gode intensjoner og ikke fakta. Jeg håper inderlig Arbeiderpartiet tar innover seg virkeligheten, og lærer av sine tidligere feil før de påfører Norge en liberalisering som kan koste dyrt både for barna det gjelder og landet vårt.

6 kommentarer om “Evig vingling fra Arbeiderpartiet

 1. […] – Norge har stø kurs og stødig kontroll med innvandringspolitikken. Det siste vi trenger nå er eksperimenter basert utelukkende på gode intensjoner og ikke fakta. Jeg håper inderlig Arbeiderpartiet tar innover seg virkeligheten, og lærer av sine tidligere feil før de påfører Norge en liberalisering som kan koste dyrt både for barna det gjelder og landet vårt, skriver Listhaug. […]

  Liker

 2. […] – Norge har stø kurs og stødig kontroll med innvandringspolitikken. Det siste vi trenger nå er eksperimenter basert utelukkende på gode intensjoner og ikke fakta. Jeg håper inderlig Arbeiderpartiet tar innover seg virkeligheten, og lærer av sine tidligere feil før de påfører Norge en liberalisering som kan koste dyrt både for barna det gjelder og landet vårt, skriver Listhaug. […]

  Liker

 3. AP trenger stemmer arabiske sådanne, det blir mer på arabisk. At det ikke er en grense for politisk
  idioti, er forundret over at noen orker å stemme på det som en gang var desidert landets største
  politiske parti, kanskje, ja kanskje de ble FOR store.

  Liker

 4. Håpløst av Ap – igjen. Forrige gang kom Støre med et utspill som en 7 klassing også hadde klart. Resonnementet og de økonomiske konselvensene var utregnet med en 14 årings kunnskap om samfunnsøkonomi og like impulssturt forslag. Forslaget var jo faktisk 30000 flyktninger. Når det omsider gikk opp dor Støre hadde sagt og lovet kom etterpåklokskapen som en tsunami på julaften, og antallet ble redusert til 10.000. Ap og Støre lever dessverre fortsatt i tåka. Og all fornuft er vasket bort som med en tsunami.

  Liker

  • Det som er et tankekors,er jo at Erna sa de kunne ta imot enda 30000 til,i tillegg til de som kom,så ja,de er nok i tåka.

   Liker

 5. Hei Sylvi. Om dere i FRP hadde vært opptatt av folket, så tror jeg det beste er at dere snart legger dere på ei linje for å endre dette landets politiske styresett, og går for å skape det samme system ala Sveits. Med Juridisk Bindende Folkeavstemninger og Velgerinitiativ med vår Grunnlov som vårt fundament. Hadde dere gjort dette, så hadde dere fått med svært mange av sofa velgerne som er svært misfornøyde med dagens parlamentarisme. Siden folket kun har fått ta del i kun 6 nasjonale folkeavstemninger siden 1905, hvor flere av dem ble overstyrt av politikerne uansett, med tanke på eøs innmeldingen, så er det nå på tide at folket får ta del i makten gjennom folkeavstemninger. Parlamentarismen er utgått på dato, da denne har herjet landet vårt i 133 år. Om ikke FRP selv ønsker å få til en slik forandring, så er det nå flere og flere i samfunnet som ønsker dette, og dette vil skje i fremtid. Ser det står i deres parti program på side 6 at dere ønsker folkeavstemninger, men hører aldri noen fra partiet deres som nevner det. Og det er vel desverre å tolke slik at dere pr idag ikke ønsker å gi folket dette. Fortsetter du å vise at du er på folkets side, så kan det godt hende at du vil kunne bli vår President en dag, om Monarkiet skulle forsvinne, og en Republikk opprettes.

  Liker

Kommentarer er stengt.