Norge trenger nye verktøy i kampen mot terror

Vi står i en ny tid med fremmedkrigere og terrorister som angriper vår nasjonale sikkerhet. For å beskytte landet vårt trenger vi mulighet til å frata de som angriper Norges sikkerhet statsborgerskap og inndra passet deres.

I dag er det slik at statsborgerskap kun kan inndras i tilfeller hvor personer har fått det på feil grunnlag. I kampen mot en helt ny terrortrussel trenger vi nye hjemler som gjør at vi kan frata terrorister og de som går til angrep på Norges nasjonale interesser statsborgerskap og pass.

Arbeiderpartiet og andre har hevdet at jeg har fremstilt det feil ved mitt innlegg i går. Det stemmer ikke. Arbeiderpartiet går i Stortinget inn for å stemme ned hele hjemmelen for å kunne frata noen statsborgerskapet når de eksempelvis er fremmedkrigere.

De som jobber tettest med bekjempelse av terror og angrep på nasjonal sikkerhet, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), støtter forslagene.

Trusselen om å miste statsborgerskap er et kraftfullt og avskrekkende virkemiddel. Tap av statsborgerskap vil begrense muligheten for å drive med terrorvirksomhet i Norge fordi det åpner for utvisning, og fordi det gjør det vanskelig å reise for dem det gjelder. Ved å få denne hjemmelen på plass beskytter vi det norske samfunnet mot de som ønsker å ødelegge det.

Grunnen til at vi har foreslått at dette skal kunne bestemmes av departementet er fordi dette er et sikkerhetstiltak. For å kunne avverge et terroranslag må tap av statsborgerskap kunne iverksettes raskt. Det er ikke snakk om å gå vekk fra rettsstatlige prinsipper, som enkelte har hevdet i debatten. Vedtaket kan selvsagt bringes inn for domstolene.

51 kommentarer om “Norge trenger nye verktøy i kampen mot terror

 1. Dette er et riktig og nødvendig tiltak, og som derfor har folkets støtte. Det er ubegripelig at Arbeiderpartiets lederskap ikke har vilje til å forstå dette – gitt at partiet – nettopp på grunn av vinglingen i innvandringsspørsmål har falt så dramatisk på målingene.

  Liker

  • Og når begynte Ap å «vingle» i innvandringsspøtsmålet ? Kanskje en ide å sette seg inn i politikken før man uttaler seg ?
   Heldigvis så er Ap gyldigheten selv, og har vært det dog med naturlige korreksjoner i tiår etter tiår.
   Nettopp er det heldigvis så vi ikke kommer i den helt unødvendige og uheldige situasjon at politiet eller Sylvi Listhaug slal håndtere viktige spørsmål som statsborherskap og pass.
   Og tror du til syvende og sist, at et pass fra eller til betyr at du kan stoppe en terrorist ? Sorry, da må du være rimelig blåøyd og naiv.

   Liker

   • Det er blåøyd og naivt å ikke ta pass med en gang! Dette er iskalde terrorister. Mordere styrt av en morderisk ideologi. Sylvi har helt rett etter min mening

    Liker

  • https://lovdata.no/NL/lov/1814-05-17-nn/§53

   I vår grunnlov står det at statsborgerskap kun kan fratas gjennom domstolene om handlingen til personene tilsier en slik dom.

   Norge er også på fundamentalt nivå imot dødsstraff og vil ikke utlevere personer til andre land om de risikerer dødsstraff.

   Listhaug vil endre alt dette og la det bli opp til en udisputert etterforskning om personer skal fratas alle sine Norske rettigheter. Norge er en rettsstat og slik skal det være!

   Liker

   • Glenn. Hvorfor skal mine og våre skattepenger brukes på en runde i rettsapparatet når handlingen er så innlysende at de har deltatt i krig , og passet er norsk. Norge er ikke i krig med noen. En liten tilføyelse i Grunnloven er fort gjor. Norge trenger ikke disse som ikke vil bli eller noen gang har tenkt å tilpasse seg og integreres i det norske samfunnet.

    Liker

   • Hei Glenn. Jeg har trodd at Sylvi Listhaug sitt forslag var å fremme et forslag til stortinget som har fullmakt og er den øverste og det eneste riktige stedet der lover skal dannes eller forandres. Hvis Sylvi har fremmet et forslag om lov endring så er vel dette helt riktig vei å gå. Og det finnes ikke noe feil fra hennes side da. Setter veldig pris på korrigering her hvis jeg har misforstått saken. Jeg leter fortsatt etter Sylvi Listhaug orginale utsagn eller hennes orginale forslag om lov endring. Kan de poste / dele det med her? Takker

    Liker

  • Det fryder meg å se hvordan de forskjellige lederne i AP fullstendig «tilter» når Listhaug er ute med et forslag.
   Støres taktikk er å bruke usaklig retorikk om Utøya mot Listhaug, i håp om å redde sitt eget skinn.
   Hun har en egen evne til å treffe 100% riktig hver gang, og hylekoret mot henne fra venstresiden i norsk politikk blir bare værre og værre og stadig mere usaklig. De har fullstendig panikk!
   La de holde på, denne strategien må vel de aller fleste normale mennesker gjennomskue lett, og de vil fortsette fallet mot avgrunnen sammen med sine medsammensvorne i resten av Europa og USA ved neste valg.

   Stå på Listhaug, du gir meg håp.

   Liker

 2. Hans Lund, du må da skjønne at AP ikke kan støtte et forslag som kommer fra Sylvi Listhaug……

  Liker

  • Pussig da – at nettopp Ap får så mye kritikk nettopp forsi de har vært med på å vedta så mye av de tingene regjeringen har foreslått.
   På tide å oppdatere seg på realitetene i politikken ?

   Liker

 3. Du ødelegger Norge og norske verdier. Du spiller på folks frykt og uvitenhet og sprer hat og frykt!
  Du er ikke ett bra menneske og heller ikke særlig intelligent! Var du det, ville du forstått hvor ødeleggende du er som person!

  Liker

  • Det er nok du som vil tillate å ødelegge norske verdier. Hva er galt med å utvise terrorister?. Tror du at en fengselstraff i et Norsk fengsel er avskrekkende. I et Norsk fengsel har de det mye bedre enn i det landet de kommer fra.Men typisk når det gjelder noen fra Frp. som sier noe så må man ta personen i stedet for å diskutere saken. Så kom heller med noen motargumenter dersom du har.

   Liker

 4. Enig i at det bør være mulig å frata terroriste norsk statsborgerskap, men totalt uenig i at dette bør ligge til departementet. Dette må og skal gå igjennom rettsapparatet. Vi kan ikke legge dette til et organ som må snu seg etter de ulike politiske meningene som faller inn i hodet til ulike politikere. Hvis det kreves rask behandling så får dere legge til rette for en egen domstol som har mulighet til å ta dette raskt.

  Liker

 5. Det er ganske avslørende at Listhaug kan fremme et forslag om å la er departement avgjøre statsborgerskap. Det er rett og slett uhørt.

  Liker

   • Norsk lov sier at du bare kan miste statsborgerskap ved dom. Det kan altså bare skje med loven i hånd og ikke som Listhaug foreslår på vilkårlig grunnlag (slik som i et diktatur).

    Liker

 6. Enig, men kommer dette under «religiøs rasisme». Kan du be Erna definere det? Gjelder det bare kritikk av islam eller gjelder det kritikk av kristendommen også. Hva med å gjøre narr av mormonerne i et teaterstykke. Var det «religiøs rasisme» å få slutt på kristne hekseprosesser som er å sammenligne med islamsk steining av kvinner.

  Liker

 7. En Jonas Gahr Støre som alltid nekter å ta avstand til muslimske terrorister, og gang på gang nekter å fordømme islamsk terror, bør ikke ha noen for for gehør i denne saken.

  Det er helt tydelig at både han, og Arbeiderpartiet tar islamistenes parti. Det har vi opplevd gang på gang, noe som startet med at Bhatti og Mohyeldeen Mohammad fikk ustraffet lov til å fremsette trusler mot Norge og nordmenn. Og hver gang det har vært terror i Europa, passet Støre godt på å sendte ut hyllest til sine muslimske tilhengere i stedet for å fordømme dem.

  Når det kommer til Arbeiderpartiets politikk, så teller ikke vi nordmenn for annet enn melkekuer som skal betale for Arbeiderpartiets islamske innvandringsfest.

  Liker

  • Ekstremister representrerer ikke resten av sine landsmenn eller troende…
   ABB representrerer ikke Nordmenn, «høyrefolk» eller Kristne. Akkurat som IS ikke represenrerer Islam, Arabisk- og Midtøstisk kultur osv.

   Slutt å dra alle under en kam, det er slik tankegang som skaper ekstremisme i alle leirer.

   Liker

 8. Helt enig Sylvi. Støre bruker 22.july . Det var arbeiderpartiet som ikke hadde beredskapen i orden. Stoltenberg tok ansvaret s han og skulle rydde opp. Nå er det Støre og AP som ikke forstår ai is krigere med norsk statsborgerskap ikke kan operere fritt i Europa.

  Liker

 9. Hvis et departement skulle avgjøre statsborgerskap, og kanskje ha en minister fra et populistisk parti, ville vi få meget usikre tilstander i Norge.

  Liker

 10. La oss kalle en spade for en spade. Terroren som har vært i Norge er utført av folk fra ytre høyre – og den verste i særklasse ble utført av en Frp-er. Sylvi – kanskje du bør begynne med å inndra passene i egne rekker først? Gjerne uten lov og dom – som er din måte å gjøre det på ser det ut til.

  Liker

 11. Jeg mener Sylvi må få støtte fra alle partiene på Stortinget. Det er ikke rasisme å bli kvit terrorisme og kriminelle som har ikke norske røtter, nok er nok. Jeg selv er innvandrer men jeg støter henne fullt ut på dette området.

  Liker

 12. Hvilke «andre land» er det som tar menneskerettigheter fra mistenkte før domstolen(e) har gått gjennom saken?

  Liker

 13. Med din terroristplakat spyttet du på ofrene etter Utøya-tragedien. Mange av dine tilhengere i diverse kommentarfelt (bl.a. Vi som vil ha Listhaug som statsminister) har faktisk støttet ABBs syn. Det ser ikke ut til at Frp bryr seg om den høyreorienterte terrorismen.

  Liker

 14. Syns det er heilt rett å fråta statsborgerskap på denne måten, utan først ein runde i domstolane. inndraging av pass/statsborgerskap kan jau skje utan at den personen det gjel er fysisk i Norge, noko som automatisk vil gjera det langt vanskelegare å operer rundt omkring i verden. Som du skriver er dette ett sikkerhetstiltak. Etter det eg har forstått er samme praksis gjeldande i td Storbritania.At motstandere til dette dreg inn 22 juli, er rett å slett smaklaust. Er vel faktisk ein del andre arenaer i livet der ein misster rettighetar før/ i påvente av ein dom. Td fyllkjøring.

  Liker

  • Ved fyllekjøring eller mistanke om fyllekjøring beslaglegg politiet førarkort, og begjærer varetektsfengsling. Om førarkortet skal mistast og personen fengslast er opp til domstolen. Politikarane er den lovgivande makta, politiet er den utøvande makta og domstolane er den dømande makta.

   Liker

 15. Hei, Sylvi.

  Før du evt vurderer å beklage til Ap kan du spørre hyklerne om DE har beklaget overfor Israel. De var krystallklare på at Israel VAR ansvarlige for terror mot seg selv. Noe du aldri har påstått rundt ABB/Ap. Hvis Ap ikke beklager overfor Israel har du ihvertfall intet å beklage overfor dem.

  http://www.document.no/2011/08/%E2%80%9Dvi-anser-okkupasjonen-som-grunnen-til-terror-mot-israel%E2%80%9D/

  Hvis du likevel velger å beklage at noe du har sagt kan tolkes i en eller annen retning, så kan du jo spørre om Ap også beklager at de var svært tydelige med å påstå at Israel VAR ansvarlige for terroren mot dem.

  Representanten for den sittende regjeringen med Arbeiderpartiet i spissen – Den norske ambassadøren i Israel, Svein Sevje 26.07.2011, fire dager etter ABB: ”Vi anser okkupasjonen som grunnen til terror mot Israel” Arbeiderpartiet legger altså skylden for terror mot israelske sivile barn, kvinner, ungdom og menn på Israel. Offeret er den skyldige.

  ”Vi anser okkupasjonen som grunnen til terror mot Israel”

  Hyklere

  Liker

 16. Problemstillingen som du satt lys på (angående AP og terrorisme) er real og relevant. For å kunne ta stilling til den må man ta en seriøs diskusjon og svare på enda flere spørsmål angående Arbeiderpartiet forhold til terrorisme og i forhold til norske interesser. Dessverre viser det seg igjen at politisk-korrekt Norge foretrekker politiskspill og et angrep på en modig politiker enn real diskusjon om rikets sikkerhet og norske interesser.

  Liker

 17. Hei Sylvi😃
  Vil bare si at du er det beste som har hendt Norsk politikk.👍

  Må Gud rikelig velsigne deg og din famile.

  Jesaja 41 vers 10
  Åpenbaringen 3 vers 8

  Stå på.
  Vi ber for deg.🙏

  Hilsen fra
  Vestlandet.

  Liker

 18. Hvis Norge fremdeles skal være en rettsstat, er inndraging av pass uten lov og dom betenkelig. Hvis vi i fremtiden skulle komme til å bli styrt av Moxnes, Tajik, Giske og for den saks skyld også Støre, ville de kunne inndra passene fra oss som ikke heier på dem.
  Jeg mener at dagens rettsprinsipper ikke bør rokkes ved.
  Men i dagens Norge kan man på timen frata førerkortet til en råkjører og holde det unna vedkommende til saken kommer opp for en domstol. Er det mulig å innføre noe liknende i denne saken om fremmedkrigere?

  Liker

 19. Det er meget positivt at hun trekker seg, men hele FRP deler hennes synspunkter og det er meget foruroligende. Et populistisk parti burde aldri være med i en regjering.

  Liker

 20. Håper at det som har skjedd de sisste ukene fører til en fortsettelse og intensivering av en sunn og nødvendig politikk for Norge og Norges innbyggere. Det er på ingen måte en slutt, men snarere en begynnelse.

  Liker

 21. Hei Sylvi,

  Du virker som ei ærlig og redelig dame. Jeg støtter deg, selv om jeg er rød.

  Fortsett å være den du er, din stemme trengs sårt. Vær så snill å prøve å stenge ute all propaganda som forsøker å bruke stygge midler og beskyldninger for å kneble deg. (Selv om du sier helt normale, moderate ting. Det er helt vilt hvordan det har utviklet seg.)

  Jeg aner ikke hva det er de er så redde for. Jeg forstår det virkelig ikke. Er det fordi de har bygd hele sin politikk på snillisme og brukt folks følelser på for å få stemmer? Også kommer du og rokker ved det, og skaker på selve jordskorpen de står på?

  DET er skremmende. Stå på, vær så snill.

  Liker

Kommentarer er stengt.