Rigid og lite treffsikker kjøretest

FrP er opptatt av trafikksikkerhet. Vi mener at alle som har førerkort skal være skikket til å kjøre. Likevel ønsker vi å gjøre som våre naboland og fjerne den kognitive testen for eldre sjåfører. Den mener vi skaper unødvendig bekymring, mer byråkrati og større arbeidspress på fastlegene, samtidig som den ikke er treffsikker.

Alle aldergrupper er representert i ulykkesstatistikken, de yngste er overrepresentert. Alle kan gjøre feil eller fatte dårlige beslutninger, uavhengig av alderen deres. Sjåførens medisinske tilstand er viktigere enn vedkommendes alder. Danmark har skjønt dette. De har sluttet å teste folk basert på alderen deres, og gått over til et system der alle skal gjennom samme test hvert 15. år. I Sverige testes alle sjåfører hvert tiende år.

Å teste alle vil ta vekk de aldersdiskriminerende elementene ved dagens praksis. Samtidig får man et sikrere trafikkbilde, hvor utrygge sjåfører kan miste førerkortet på bakgrunn av deres medisinske tilstand. Jeg sier ikke at vi skal gå over til samme system, men at det finnes gode løsninger i andre land vi kan la oss inspirere av. Felles for Sverige og Danmark er at de har gjort forenklinger i systemet, og er mer opptatt av å luke ut de som ikke er skikket til å kjøre bil, enn sjåførens alder.

Enkelte er redde for at det å fjerne den kognitive testen vil føre med seg at sjåfører med demens får beholde kjørekortet. Det er ikke tilfellet. Trygg Trafikk viser til at eldre som er involvert i trafikkulykker gjerne er det på grunn av tregere reaksjonsevne, svekket syn og dårligere evne til å observere trafikkbildet. Det skal vi ta på alvor. Men, en vanlig helsesjekk vil kunne avdekke om du har godt nok syn og motoriske ferdigheter til å føre bil. En lege vil også på en slik helsesjekk raskt kunne danne seg et bilde om du er kognitivt skikket til å kjøre bil. Mener legen det kan være grunn til å tro at du ikke lenger er kognitivt skikket, skal dette undersøkes. Dette kan gjøres uten at man blir bedt om å si hvilket nummer bokstaven K er i alfabetet, eller tegne en klokke.

Det er ikke en menneskerett å kjøre bil, men jeg tror alle kan være enige om at de som mister retten til å kjøre skal oppleve vedtaket som rettferdig, og at det er fattet på riktig grunnlag.

Den kognitive testen oppfattes av mange eldre som en tilleggsbelastning og dagens testregime har ført til at en rekke eldre har mistet førerkortet på tvilsomt grunnlag. Det er derfor jeg forventer at regjeringen sørger for å fjerne denne delen av testen. Det er bred politisk enighet om at dagens testsystem er for stivbent.

FrP er på ingen måte alene om å mene dette. Fagsjef for trafikktrening i NAF, Morten Fransrund, har sagt at helseattestordningen kan føre til at mange får inndratt førerkortet på feil grunnlag. Han mener testen har vist seg å være nytteløs.

For eldre mennesker, spesielt i distriktene, er det å kjøre bil for å komme seg til butikken eller besøke venner og kjente helt avgjørende for livskvaliteten. At man må inn annethvert år for å gjennomgå en «IQ-test», som sier lite eller ingenting om dine kjøreferdigheter, tror jeg oppleves som svært stressende for mange.

Vi må slutte å plage de eldre unødvendig.

Skolegudstjeneste – en tradisjon verdt å beholde

Det pågår en debatt om hvorvidt skolebarna skal få tilbud om skolegudstjeneste eller ikke. Jeg husker skolegudstjenesten som noe svært positivt fra mine skoledager. Siste skoledag før ferien kom vi i julestemning med nydelig sang, musikk og noen ord til ettertanke fra presten. Jeg tror ikke noen har tatt skade av å delta på dette.
oerskog_kyrkje-03_6
Ørskog kirke hvor begge mine barn er døpt.
listhaug-i-strupen-pa-human-etisk-forbund
Faksimile fra Dagen.no. Se link under.
Her kan du lese mer om hva jeg tenker om hvorfor vi bør ha skolegudsjenester. Hva mener du? 

Jeg synes det er betimelig å spørre hvorfor Human-Etisk Forbund så iherdig skal bekjempe alt som har med kristendommen å gjøre? Jeg ser ikke det samme engasjementet når det gjelder kritikk av andre religioner. Jeg har heller ikke registrert noe krav fra religiøse minoriteter om at skolegudstjenesten må avskaffes. Mitt inntrykk av at Human-Etisk forbund skyver religiøse minoriteter foran seg for å motarbeide at kristendommen skal ha en plass i den norske skolen og det norske samfunnet. Å delta på skolegudstjeneste skal selvsagt være frivillig og de som ikke ønsker å delta skal få slippe. Men la alle oss som synes at skolegudstjenesten er en fin tradisjon kunne få gi barna våre muligheten til å delta, slik vi har gjort i alle år.

Vi bestemmer – ikke feministeliten

Nå har jeg og mannen min Espen vært på ultralyd for å se at alt står bra til med den lille og finne ut om det er en gutt eller jente som kommer i slutten av mars. Vi har jo en av hver fra før, men uansett er det utrolig spennende… 🙂 Du skal få vite svaret til slutt i innlegget.

Men først: det er så mange «eksperter» som skal fortelle oss vordende foreldre hva som er rett og galt. Også når det kommer til foreldrepermisjon, og hvordan den skal fordeles. Spesielt venstresiden med feministeliten tror de har definisjonsmakt på hva som er moralsk riktig og galt, og er fryktelig glad i å bestemme over oss.

Jeg har gjort som venstreside og feministeliten prediker: korte permisjoner og gitt en del av min permisjon til Espen. Ikke fordi jeg er opptatt av å gjøre som de sier, men fordi det er det som passer best for oss. Det kommer jeg til å gjøre denne gangen også. Planen er, hvis alt går bra, å være tilbake så smått på jobb i juli for å starte valgkampen. Men jeg mener ikke dette er riktig for alle. Tvert i mot er idealet for meg at mor har muligheten til å tilbringe mye tid sammen med barnet sitt. Jeg har vokst opp med tradisjonelle familieverdier og en hjemmeværende mor til jeg var 12 år. Det var fantastisk! I dagens samfunn er det vanskelig økonomisk og på andre måter å være hjemme så lenge. Jeg har hatt jobber som ikke har gitt rom for lange permisjoner, og med en flink pappa går det også bra for mor å gå raskt tilbake på jobb.

Jeg er lei av at eliten skal fortelle folk flest hva som er riktig og galt. Det som er riktig for meg trenger ikke være riktig for deg. Det er flere verdier i livet enn penger, pensjonspoeng, gods og gull. Venstresiden bruker ofte å beskylde høyresiden i politikken for å være opptatt av det materielle. Det er som oftest stikk motsatt, man ser flisen i andres øyner men ikke bjelken i sine egne.

Min oppfordring til alle vordende mødre og fedre: del permisjonen slik dere mener er riktig, og ikke la dere styre av hva som er politisk korrekt.

Og til dere som har lest hele innlegget og lurer på hva det blir: DET BLIR EN GUTT! 🙂