Selvfølgelig er ikke alle kulturer like mye verd

Når vi reiser til andre land eller ser nyhetsinnslag fra land langt unna, blir vi stadig minnet på at vi ikke må ta våre verdier for gitt.

I boken til professor Terje Tvedt, Det internasjonale gjennombruddet, dokumenterer han godt hvordan politikere og akademikere sto sammen for et syn om at våre verdier er universelle. Og hvis vi bare snakket med, og ga pengebistand til land som forfekter det motsatte av oss, ville de til slutt bli som oss. Denne teorien slo selvsagt sprekker, og hører hjemme på historiens skraphaug.

I vår tid befinner vi oss på mange måter i en konflikt om verdier. Mange land legger til grunn verdier som legitimerer steining av kvinner som er utro, at homofile blir hengt og kritiserer man religionen blir man møtt med vold.

Mange tror at disse holdningene bare er hos en liten minoritet med fanatiske islamister. Det er heldigvis bare en liten minoritet med fanatikere som er villig til å bruke terror, men holdningene er bredt forankret i mange muslimske land. Ifølge Pew Research, et velanerkjent meningsmålingsbyrå i USA, ønsker den overveldende majoritet i mange muslimske land å innføre sharialovgivning som offisiell lov i landet.

Noen av de som flykter fra disse landene flykter nettopp fra disse verdiene fordi de ønsker frihet. Da er det helt uakseptabelt at de møter igjen ukulturen og verdiene som de flyktet fra i Norge og Europa. I mine øyne er det naivt å tro at holdningene til alle som kommer fra disse landene legges vekk med én gang de passerer passkontrollen på Gardermoen.

Flere av landene hvor det kommer flest asylsøkere til Norge og Europa er det bred støtte til sharia i deres hjemland. I Afghanistan støtter 99 prosent av muslimer at sharia skal bli offisiell lov. For Irak er tallet 91 prosent. I Sør-Asia støtter 76 prosent at man skal henrette dem som forlater islam.

Skal vi bevare norske og vestlige verdier som full ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling er vi nødt til å stå opp for dem. Norge er ikke perfekt. Men at vi er kommet dit vi er med det verdisettet vi har, kan ikke anses som noen tilfeldighet. Det er mange menn og kvinner som har kjempet for at vi skulle kunne nyte godt av den friheten vi i dag har, og som mange tar for gitt.

Sverige som ofte blir et eksempel på hvordan vi ikke bør møte innvandring og integreringsutfordringene, går også frem som et dårlig eksempel i denne saken. Nå viser det seg at 27 av 40 barnehager vil tvinge barn til å bruke hijab og innføre faste pauser for bønn.

Dette er ikke å stå opp for våre verdier. Det samme ser vi i debatten om niqab og burka. Nylig ble det innført forbud mot heldekkende plagg i undervisningen. Det skulle bare mangle at man kunne kommunisere med lærere og andre elever når man er i et klasserom. Likevel fremstiller enkelte dette som en form for rasisme hvor det handler om å undertrykke muslimer. Få ting er lengre fra sannheten.

Det handler om å stå opp for våre verdier. Skal vi lykkes der Sverige ikke har lyktes, er vi nødt til å verne om våre verdier. Vi må ikke la de som er tolerante mot det intolerante få styre. Tiden er absolutt inne for å forby burka og niqab i det offentlige rom, og innføre forbud mot hijab på skole og i barnehagen. Tiden er overmoden for å sette foten ned. De som vil leve etter undertrykkende og intolerante verdier har mange land i verden å flytte til. Vil man være i Norge må man innrette seg etter våre lover, regler og verdier.

– Sylvi

18 kommentarer om “Selvfølgelig er ikke alle kulturer like mye verd

 1. Jeg lest hele bølgen din . Du skrevt helt sannheter og jeg er 100 prosent enig med hva du skrevet . Også jeg synes vi må kjempe veldig sterk mot islam og dårlig og farlig meniniger som skal fjerne menneskerrettihet og frihet og demokratie i Norge og resten av verden.

  Liker

 2. Du er jo ikke uhildet på å mene noe om dette Sylvi ! Du er dypt kristen som støtter Israel ! Ja du sier mye fornuftig ,men grunnet din ensidighet til Israel kan vi ikke ta deg seriøst ! Ja ,og en ting som jeg lurer på ? Hvorfor støtter du pengepredikanten ? Til din fordel Synes jeg det var forbrytersk og strafferetslig at du ble brukt i et spill ved å avsette deg på feil grunnlag rett før Acer avstemning ,men du er ikke objektiv på konflikten ved Vestbredden! Lurer også på din mening til EU EØS Acer og all denne tilpasningen til EU som FRP demper ned til det hemmelige !

  Liker

  • Du ramser opp en hel del som har ingenting med Sylvi’s innlegg å gjøre.

   Hun skriver:
   «Mange land legger til grunn verdier som legitimerer steining av kvinner som er utro, at homofile blir hengt og kritiserer man religionen blir man møtt med vold.»

   Her beskriver hun faktiske forhold som har rot i virkeligheten, og slike ting er det viktig at vi er kritiske til. Synes du kulturer uten steining av utro kvinner, uten henging av homofile og uten vold som svar på religionskritkk er mer verdt enn kulturer MED steining, henging av homofile og vold mot religionskritikk?

   Liker

 3. Hvis det virkelig var slik…. At alle disse muslimene var så fryktelig kriminelle, og i utakt med all vestlig kultur – slik kommentarfeltene dine tilsier. Hvorfor finnes det ikke en oversikt over alt det forferdelige de foretar seg, på tur hit? Det skulle jo være en smal sak å dokumentere dette? De går jo for det meste, til fots! Utfordringen er herved avlevert!

  Liker

  • Det er da hittil ingen som i kommentarfeltene på denne siden har skrevet at ALLE muslimer er fryktelig kriminelle og i utakt med vestlig kultur. Nei, ikke ALLE muslimer er kriminelle og i utakt med vestlig kultur…men hvordan utelukker du at mange av dem ER det?

   Liker

 4. Kjære Sylvi Listhaug.
  Jeg trodde landet Norge hadde et oppgjør med rasister og nazister under landsvikoppgjøret etter 2.verdenskrig. Men åpenbart lever disse fanatiske overbevisninger blandt Frps stortingsrepresentanter og tidligere statsråder. Vet du, jeg er totalt uenig i alt du står for. Verden vil bli et mye bedre sted uten din fanatiske overbevisning.

  Liker

  • det er ganske merkelig og usaklig at du drar fram rasister, nazister og landsvikoppgjør etter 2.verdenskrig…hva i huleste har det med tematikken i Sylvis innlegg å gjøre?

   Er man rasist eller nazist hvis man kritiserer steining av utro kvinner og henging av homofile? Er kulturer der man møter religionskritikk med vold mer eller mindre verdt kulturer uten dette?

   «Flere av landene hvor det kommer flest asylsøkere til Norge og Europa er det bred støtte til sharia i deres hjemland. I Afghanistan støtter 99 prosent av muslimer at sharia skal bli offisiell lov. For Irak er tallet 91 prosent. I Sør-Asia støtter 76 prosent at man skal henrette dem som forlater islam.»

   Vil du leve i et samfunn med sharialovgivning? Synes du det er greit med henretting av mennesker som forlater islam? Når det eksisterer kulturer hvor folk behandles på en så grusom måte skulle det bare mangle at slike kulturer er mindre verdt enn andre.

   Det er en skam at fakta møtes med usakligheter og beskyldninger om rasisme og nazisme.

   Liker

 5. I Asia tar ingen ikke – muslimske land inn muslimer. Japan tok inn 4! Muslimer passer ikke inn I vaar kultur sier de. Tokyo er
  verdens tryggeste storby.
  Korea og Thailand tok ikke inn noen muslimer. Da flykningene fra Myanmar (ble flykninger etter utallige voldtekter, angrep politistasjoner.. m. m) kom i baater og ville I land I Thailand, ble de nektet dette. Som en taxi sjaffor sa: naar det er faa muslimer som I Bangkok, er det ingen problem , men naar det er mange er det store problem. Den dagen vi dro hjem ble 3 thai drept soer i landed (selvfolgelig ikke nevnt I norske medier) .
  Kan og nevne Lebanon someone bar en kristen enklave I Midtoesten. Landet var et finanssenter og et ferieland for europeere. Naar muslimer I stort antall kom inn, fikk landet stadig storre problemer, og I dag mer eller mindre revet i filler.

  Vi har 57 muslimske land, tror ingen av disse fungerer demokratisk.

  Fasiten er der, men politikere og journalister flest vil vil ikke bruke den.
  Naar en pastor i USA river ut ei side av koranen, fordoemmes dettle med sterke ord av norske politikere. Og NRK hadde ekstrasending. Da 50 kirker I Mali ble brendt ned paa en dag, hold de samme politikerne kjeft.
  NRK sin afrika korrespondent forklarte nedbrenningen som et resultat av karrikaturtegningene i Paris 3,5 aar tidligere!!!

  Gresvik i TV2 forklarer selvmordsbombere som et resultat av fattigdom og bomber. Ingen plasser er fattigdommen storre enn I Fillippinene, og ingen har blitt mer bombet enn folk i Vietnam. Jeg har aldrig hoert om fillipinske eller vietnamesiske selvmordsbombere.
  Om vi liker det eller ikke, forklaringen ligger i den voldskulturen som ( tolkes ) koranen fremmer.

  Liker

 6. Det går an å diskutere i hvilken grad ulike kulturer samspiller. Og det er legitimt å kritisere eller stille spørsmål ved ulike kulturer. Men å si at ikke alle kulturer er like mye verd, er etter min mening et grovt overtramp. Hvem er vi som gjør oss berettiget til å sette oss til dommer over kulturer på den måten?

  Liker

  • Hvem er du til å si at vi ikke kan vurdere ulike kulturer etter deres verdi? Her er noen kriterier vi kan vurdere ulike kulturer etter: hvordan ivaretar de ulike kulturene levende veseners sitt velvære? Har kulturen likestilling mellom mann og kvinne? Blir kvinnene undertrykt? Ivaretas ytringsfriheten? Får alle rett til utdanning? er kulturen preget av demokrati eller diktatur og tyranni? Har man friheten til å praktisere den religion man selv vil eller friheten til å ikke følge noen religion i det hele tatt?

   Har man en kultur med individuell frihet, demokrati, rett til utdanning, ytringsfrihet etc. og sammenlikner det med kulturer hvor slike goder og verdier blir nektet dets innbyggere bør det være åpenbart hvilken kultur som er mer verdt.

   Liker

 7. Hvorfor må enhver diskusjon som er kritisk til innvandring forsøples med rasist/ nazist stempel av noen av dere som er uenige. Dette blir som en «jo» / næ-æi» diskusjon, som kun er barn verdige. Det har vært brukt i så mange år for å kneble debatten, men det fungerer ikke lengre. Bruk argumenter, diskuter, ikke bare bruk stygge stempler i et forsøk på å brunmale alt du ikke er enig i. Dette er bare en fordumming av debatten. Forøvrig så var landssvikeroppgjøret ikke noe vi skal være spesielt stolt av, mange stygge feil ble gjort, og det var ikke et godt stykke arbeid slik du fremsetter det.

  Liker

 8. Bak enhver kultur ligger et sett med ideer. Ideer som gir seg utslag i hvilke verdier som dominerer. Disse verdiene og ideene spiller inn når enhver gruppe bygger opp sine institusjoner over tid. Institusjonene regulerer hva vi lærer, hvordan vi sosialiseres, hvordan vi beskyttes, hvilke normer som bør forbys eller legaliseres.
  I vesten har vi bygget våre institusjoner basert på en lang rekke ideer som har blitt forsøkt, forkastet, ivaretatt, forbedret og til slutt ført til at samfunnet vårt fungerer på en bestemt måte. Folk lever lenge, vel og godt i et samfunn de stort sett opplever som rettferdig, åpen og ivaretakende.
  Andre kulturer bygger sine institusjoner på andre ideer og derfor får de andre resultater.
  Noen ideer er bedre enn andre, derfor er noen kulturer bedre enn andre.
  Jeg hadde likt å se at de som sier at alle kulturer er likeverdige flyttet til Saudi Arabia og konkluderte med at det er like topp som å bo her i Norge.

  Liker

Kommentarer er stengt.