Visste du at over 5,8 millioner afghanere har reist hjem til Afghanistan?

Siden Talibans fall i 2002 har over 5,8 millioner afghanere returnert til Afghanistan, i all hovedsak frivillig. Hvor ofte får man høre om det her hjemme i Norge?

På debatten kan man få inntrykk av at Norge er det eneste landet i verden som returnerer personer til Afghanistan. Dette er langt fra tilfellet. Over en million er returnert til Afghanistan de siste årene hovedsakelig fra nabolandene Iran og Pakistan, men også fra ulike europeiske land, deriblant Norge. En stor andel av returene har vært assistert av UNHCR. UNHCR samarbeider nært med Pakistan, Iran og Afghanistan om returer.


Afghanistan er langt fra verdens beste land å bo i, og fremtidsutsiktene er ikke gode. Dersom utgangspunktet for å få opphold i Norge var at man kan få et bedre og tryggere liv, ville i praksis alle som søkte om beskyttelse få det. Dette ville ikke være bærekraftig for samfunnet fordi asyltilstrømningen fra land med dårlige levekår kunne blitt svært stor. Flyktningkonvensjonen legger til grunn at personer har krav på beskyttelse fra krig og konflikt. At du kan få et bedre liv økonomisk og på andre måter gir ikke oppholdsgrunnlag. Utlendingsmyndighetene (Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemda) legger føringer for hvilke land og områder det er trygt å returnere personer til. Dette gjøres også individuelt i hver enkelt sak. Vurderingene gjøres på bakgrunn av informasjon fra Landinfo som er et faglig uavhengig organ, og som holder seg oppdatert på forholdene i de ulike landene.

Regjeringen og jeg får nå mye kritikk for å returnere personer til Afghanistan. Det henvises til enkeltsaker som selvsagt alltid er vanskelig. Spesielt er fokuset på barn. Dette er vanskelig saker. Veldig mange barn i verden ville få et bedre liv i Norge enn i opprinnelig hjemland. Men signalet, dersom alle skulle få opphold, ville gjør Norge svært attraktivt for barnefamilier og ankomstene vil garantert øke. Hvorfor er det rettferdig at barn i familier som har råd til å ta seg til Norge automatisk skal få opphold og billetten til et godt liv, mens alle andre barn i familier som ikke har denne muligheten må være igjen?

Hva er rettferdigheten i det?

Det viktigste for meg og regjeringen er å hjelpe fleste mulig barn og mennesker som er i en vanskelig situasjon. Derfor er det mer fornuftig å bruke pengene i nærområdene til krig og konflikt heller enn å bruke penger på en stor asyltilstrømning i Norge. Det lave ankomsttallet i år gjør det mulig for oss å bevilge 500 millioner kroner ekstra til Jordan, Libanon og Tyrkia for å hjelpe syriske barn og familier med helsehjelp, skolegang og andre nødvendigheter for å ha et verdig liv.

FNs høykommisær for flyktninger oppgir at 5,8 millioner afghanere har returnert til Afghanistan siden Talibans fall i 2002. 80 prosent av dem har gjort det frivillig. Afghanistan er på langt nær et fantastisk land å bo i. Men skal man gjenoppbygge et land er det helt vesentlig at mange av de ressurspersonene som forlot det – kommer tilbake.

Afghanske myndigheter tilbyr også jord og annen assistanse. Det snakkes sjeldent om viktigheten av «retten til retur», et begrep som egentlig kommer fra FNs målsetninger. Selv med store folkevandringer, har folk rett på å reise tilbake til hjemlandet når forholdene bedrer seg.

Andre land topper terror-listen


Terrorangrep kan skje i mange land, noe vi har vært vitne til de senere årene. Når det nevnes at terror er noe som også rammer Afghanistan er det viktig å huske at Nigeria ligger nesten like høyt oppe på terrorisme-indeksen som Afghanistan. Likevel er det veldig få som får opphold i Norge dersom de kommer fra Nigeria. Hvorvidt det skjer terrorhandlinger i et land er med andre ord ikke avgjørende for om man får opphold i Norge. Det er også svært få som får opphold i Norge fra Pakistan selv om de også er langt oppe på denne listen.

På tiendeplass finner man Thailand, hvilket er et ønsket reisemål for mange nordmenn.

Verden er veldig sammensatt, og det må hele tiden gjøres vurderinger. Norske utlendingsmyndigheter og systemet vårt er ikke feilfritt, fordi mennesker er involvert, men det er blant det beste i verden og et godt system som jeg har tillit til. Vi kan ikke gi opphold til alle som ønsker seg hit. Om man er snill og grei, om man har lært språket fordi man ikke har reist ut etter å ha fått avslag, gir ikke oppholdsgrunnlag i Norge. Da må man returnere disse personene helst frivillig, men om nødvendig med tvang. Sånn må det være om vi ønsker å ha kontroll på tilstrømningen fremover. Signaler er svært viktig for hvilke land som er attraktive. Akkurat nå er Norge lite attraktivt noe ikke minst de rekordlave ankomsttallene så langt for 2016 viser. Dette kan fort snu om man begynner å slippe opp og gi etter for press fra ulike interessegrupper. Dette kommer jeg ikke til å gjøre!

13 kommentarer om “Visste du at over 5,8 millioner afghanere har reist hjem til Afghanistan?

 1. Hei.
  *Hvordan ser dere på at DNB vil gi rentefrie lån til muslimer i Norge ? *Vil dette hindre muslimske banker å etablere seg i Norge? * Hvis ikke Krf&V samarbeider med H og Frp neste valg år, bør ikke hijabforbudet gjennomføres før det. * Kan jeg stemme Frp ved neste valg, selv om jeg har stemt Ap i 25år?

  Liker

  • Ingen rentefrie lån så lenge det ikke gjelder alle, noe som vil være umulig!
   Nei til all sivil uniformering!
   Å ja du er hjertelig velkommen til å stemme FrP. Det er fornuftig og nødvendig
   å stemme slik at vi får beholde Listhaug i regjering!
   Er du ihuga Ap eller enda verre SV-er, kan du gå tilbake når landet vårt er under kontroll!

   Liker

   • Blir nok Frp i overskuelig fremtid. Min dårlige politiske vurdering i yngre dager får jeg leve med og heller gjøre det rette for dette landet fremover.

    Liker

 2. Sylvi Listhaug er blitt gravejournalist. Når et nesten samlet norsk luddermedia i altfor mange år unnlater å gjøre den jobben de egentlig skal, må altså en minister som allerede er overlesset i sine gjøremål, bruke av sin dyrebare tid til å publisere fakta!
  Vi deler ivei på FB vi Sylvi, ha en fin uke 🙂

  PS. Se å få fart innad i partiet med å vedta å kutte all pressestøtte, samt avvikle NRK lisensen. Frp vil høste 10.000 vis av nye stemmer bare på disse forslag, folk er drittleui……

  Liker

 3. Sylvi Listhaug forsøker å forsvare retur til Afganistan med at andre land også returnerer flyktninger til Afganistan, og videre poengterer hun helt rett at flyktningestatus avhenger av et reelt behov for beskyttelse, og at dette ikke er det samme som at man lever under dårlige sosio-økonomiske kår.

  Listhaug viser oss med dette hvor lett det er å blande kortene.

  Hadde Frp hatt en historie med en aktiv uhjelpspolitikk, hadde det i det minst vært mulig å tro henne på at hun faktisk ønsker å hjelpe folk der de er. Frp har aldri hatt en aktiv uhjelpspolitikk og Listhaugs fokus synes snarer å være retur for returens skyld, enn å hjelpe folk «der de er».

  Kjære Sylvi, nå nærmer det seg jul, den kristne høytiden for nestekjærlighet, om du vil.
  Kan du istedet for å vise oss hvor «riktig» det er å returnere mennesker til fattige land, vise oss hvordan man kan utvise nestekjærlighet å hjelpe hverandre når nøden er størst?

  Liker

  • Hvis du hadde lest hva Sylvi skriver. Så hadde du sett at hun ikke forsvarer seg. Men forklarer at det ikke er bare Norge som returnerer flyktninger til Afghanistan. Og at det ikke er riktig det som norsk presse skriver om. At det er ikke er trygt nok å returnere til Afghanistan. Men er det stikk motsatte.

   Liker

   • Jeg har lest det hun skriver.

    I innlegget over forsøker Listhaug å rettferdiggjøre retur til Afganistan med at det er returnert millioner av Afganere fra både Iran og Pakistan. Listhaugs innlegg er et forsøk på å slå fast at det er ok for Norge nå returnerer flyktninger til Afganistan.

    Listhaug bruker i innlegget også argumentasjonen om at det er god nødhjelp å hjelpe flyktningene «der de er».

    Dette står ikke til troende. For det første er ikke Iran og Pakistan er land det er naturlig å sammenligne seg med. For det andre har Frp aldri kjempet for å øke budsjettposten for internasjonal nødhjelp, og det er lite trolig at de i fremtiden vil gjøre det.

    Dette er to av årsakene til at jeg leser Listhaugs tekst som et «forsvar».

    Liker

 4. Godt skrevet. Bare så synd at motstandere av dagens politikk neppe leser slike ting. Mange har kun EN agenda; klarer du å komme deg til Norge fortjener du å få bli. Og enda verre, de vil IKKE skjønne at selv om jeg er for en streng innvandringspolitikk kan jeg involvere meg og bidra i livene til de som er kommet hit for å bli. Som Frp’er er jeg allerede ‘stemplet’…..

  Liker

 5. Hei Sylvi!

  Nettavisen skriver i august 2016 at

  «Stopper ikke NAV-utbetaling til utviste kriminelle – Etter å ha bidratt minimalt til den norske statskassen, kan nemlig kriminelle på nærmere vilkår få uføretrygden med seg selv om de blir utvist på grunn av omfattende grov kriminalitet»

  Hva har du og FRP gjort for å stoppe denne galskapen? Og vil galskapen fortsette? Skulle jo ikke tro det var sant??

  Liker

Kommentarer er stengt.