Alderstesting av asylsøkere er helt nødvendig

Det har vært mye kritikk og blest om alderstester i det siste. Realiteten er at asylsøkere aldersundersøkes fordi mange voksne oppgir å være barn.

– 80 prosent av de som sier de er under 18, mistenker man faktisk er over 18.

Det sitatet er ikke fra meg eller noen andre på høyresiden. Det er av Pål Lønseth som i 2010 var statssekretær for Arbeiderpartiet med ansvar for innvandringssaker.

La oss spole litt tilbake fra overskrifter, kritikk og blest.
I Norge har vi alderstester fordi det i mange saker ikke finnes dokumentasjon for alderen til asylsøkeren. Da må det gjøres vurderinger av utlendingsmyndighetene. Er de metodene helt ufeilbarlig? Nei, det er de ikke. Disse metodene brukes i en rekke andre europeiske land, og myndighetene bruker sikkerhetsmarginer.

Voksne oppgir å være barn
Erfaring over en rekke år viser at mange av de som kommer til Norge oppgir å være barn når de i realiteten er voksne. Opp gjennom årene har ansatte på mottak flere plasser også reagert på at personer som åpenbart er voksne behandles som barn. I tillegg vil feil alder bidra til at vedtaket i asylsøknaden kan være basert på helt feil premisser.

I Sverige har de ikke brukt alderstester. Det fører til at aldersvurderingene blir helt tilfeldige. Som direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) Frode Forfang skriver på sin blogg:

”…i Sverige, der myndighetene i dag ikke benytter aldersundersøkelser. Det fører til at aldersvurderingene blir helt tilfeldige og at den oppgitte alderen oftest legges til grunn. Det er blant annet kommet fram eksempler der personer som antas å være i siste halvdel av 20-årene, offisielt er ansett som mindreårige.

En av grunnene til at vi i Norge startet igjen med alderstesting på 2000-tallet var reaksjoner på at voksne bodde på mottak sammen med barn. Det har i perioden januar-oktober i år vist seg at over 40 prosent av aldersundersøkelser har gitt resultat om at asylsøkeren er 20 år eller eldre.

Hadde vi fjernet aldersundersøkelsen hadde det bidratt til å undergrave folk flests tiltro til systemet.

 Omstridt medisinsk undersøkelse
Både UDI og UNE vet at de medisinske undersøkelsene ikke er helt ufeilbar. Det er nettopp derfor det opereres med sikkerhetsmarginer. Tvil skal gå asylsøkeren til gode. Medisinske undersøkelser er dermed bare en del av aldersfastsettelsen.

Slik gjøres aldersvurderingen
De medisinske aldersundersøkelsene består i dag av tre elementer; tann-røntgenundersøkelse, røntgenundersøkelse av håndledd, og en sammenfatting av resultatene fra undersøkelsene. Det private røntgeninstituttet Unilabs tar røntgen av hendene til unge asylsøkere og foretar en aldersestimering. Institutt for klinisk odontologi er ansvarlig for aldersvurderinger basert på tannutvikling. Resultatene sendes Barnesak AS, som foretar en endelig medisinsk aldersvurdering basert på de to undersøkelsene, som deretter sendes UDI. UDIs aldersvurdering tar utgangspunkt i den medisinske aldersvurderingen, som vurderes opp mot øvrig informasjon i saken.

Regjeringen ønsker å sikre bedre aldersundersøkelser, og på nyåret tar Folkehelseinstituttet over det overordnede fagarbeidet med aldersvurderingene og skal jobbe videre for å få mer treffsikre løsninger.

Grundig og ordentlig
Selv om mediene og venstresiden ønsker å fremstille asylpolitikken som inhuman og forferdelig, synes jeg dere bør lese denne teksten og tenke selv. Vi kan ikke være godtroende. Alderstesting er helt nødvendig, både for at folk flest skal ha tillit til systemet – men ikke minst av hensyn til de som faktisk er barn og skal følges opp.

 

29 kommentarer om “Alderstesting av asylsøkere er helt nødvendig

 1. Det er direkte vondt og se på at asylsøkerne lurer og drenerer alle avslag,og koster storsamfunnet svært mye penger. Hvorfor deler man ut permanente oppholdstillatelse med familiegjenforeninger,og ikke kort fristede midlertidige oppholdstillatelser uten muligheter for familiegjenforeninger.Hadde man aldri delt ut statsborgerskap,så hadde man heller aldri fått søknader fra disse.

  Liker

  • Kurt. Kurt. Kurt. KURT. Det er dirrekte vondt, å sjå kvissleis måte de slengj ifrå deg mot asylsøkarar og arabarane. DU he jo sikkert plass og pængjar nøk til MINST 10 av døym?

   God kveld

   Liker

 2. Dette er bare en nødvendighet i den store sammenheng da det dessverre er individ som missbruker denne tillit. Tillit er noe som man får på sikt og ikke må missbruke da rykker man ned til start..

  Liker

 3. Du ber følgerne dine om like og dele fakta; da ville det vært redelig av deg å opplyse om at legeforeningen, barnelegeforeningen og Norges fremste eksperter på røntgenundersøkelser av barn, alle advarer mot denne måten å fastsette alder på. Metoden har en feilmargin på 5 år. Lik og del!

  Liker

  • Tine Valand: Da har du vel ett forslag til en bedre løsning? Det er en ting å klage over hvordan noe blir gjort, men vær da fornuftig nok til å komme med forslag til en bedre løsning, eller er det kanskje slik at det er den eneste måten? er det evnt til tross for feilmarginen på 5 år alikevel den som gir best inntrykk? Det er så typisk å klage på hvordan noe blir gjort, uten å komme med forslag til andre metoder for å avdekke juks.

   Liker

   • Bent Bostad, hva hvis det ikke finnes en sikker metode for aldersfastsettelse? Mener du for alvor at man skal man bruke en tullemetode og si «kom igjen, en tilfeldig metode er bedre en ingenting, hvilken rolle spiller en feilmargin på fem år?» Det norske samfunnet har brukt fem millioner på å lønne en lege som driver en praksis som Legeforeningen mener er uvitenskapelig.

    Liker

  • Tine Vland: hva slags metoder mener du at man bør bruke? Håper inderlig ikke at au mener at vi skal bruke metoden «å spørre dem». Vi vet at folk lyver på alderen for å få fordeler, og det går ut over de som er barn på ordentlig.

   En feilmargin på fem år er kjempebra, og kan luke ut de som er fra 23 og oppover versus de som er under.

   Liker

 4. Listhaug innleder innlegget med en påstand om at det har vært mye kritikk rundt alderstesting av asylsøkere, men istedetfor å imøtegå eller utdype de kritiske punktene tar hun en retorisk snarvei der hun istedet slår fast at «Realiteten er at asylsøkere aldersundersøkes fordi mange voksne oppgir å være barn.»

  Listhaug gir her inntrykk av å svare på kritikken, men det hun faktisk gjør er å levere en ny påstand. En påstand som tilsynelatende handler om det samme, men som i virkeligheten er svar på noe annet. Påstanden om at «asylsøkere aldersundersøkes fordi mange voksne oppgir å være barn», blir stående alene, uten noen ytterligere forklaring eller begrunnelse.

  Påstanden «Det har vært mye kritikk og blest om alderstester i det siste» er riktig. Det har vært mye kritikk av alderstesting av asylanter i mange år, også under den rødgrønne regjeringen var det mye kritikk av alderstesting. Dette fordi alderstesting er mye omdiskutert og faktagrunnlaget til nå har vært tynt.

  Listhaug kunne med hell gått i dybden på hva hun mener bør gjøres og hvordan de nå skal innhente ny kunnskap, både om behovet for alderstesting og metoder for alderstesting. Det gjør hun ikke. Ironisk er det derfor at hun nederst i innlegget, helt uten å argumentere simpelthen poengterer at «Regjeringen ønsker å sikre bedre aldersundersøkelser…». Dette er jo nettopp en anerkjennelse av at dagens metoder ikke er gode nok.

  Listhaugs innlegg er tittelert «Alderstesting av asylsøkere er helt nødvendig», men i innlegget kan jeg ikke se at hun gir en eneste faktisk begrunnelse for hvorfor hun mener det er nødvendig, utover påstander som «Realiteten er at asylsøkere aldersundersøkes fordi mange voksne oppgir å være barn». Dette er ikke et argument. Dette er en påstand, uten belegg.

  Sylvi Listhaugs blogg en er effektiv og god måte for en statsråd å være i kontakt med velgermassen på, all ære til henne for det, men det fratar virkelig ikke hennes ansvar for å grundig argumentere for og belegge påstandene hun kommer med.

  Liker

  • «Dette er jo nettopp en anerkjennelse av at dagens metoder ikke er gode nok»

   Ja og det medfører at man bruker sikkerhetsmargin og fortsatt er det sannsynlig at noen får registrert for lav alder. Med bedre metoder vil enda færre kunne lyve på alderen

   Liker

  • Nå er det vel ikke statsråden som skal stilles faglig ansvarlig for alderstesting. Hun sier jo selv at det er usikkerhet rundt dette, men at UDI gjør en samlet vurdering om asylsøkerens alder og grunnlaget for asyl. Det er jo åpenbart at unge asylsøkere over 18 år gjerne faller for fristelsen om å lyve litt på alderen. Ganske menneskelig vil jeg si. Da er det vel opplagt at UDI er nødt til å foreta en aldersvurdering. Med eller uten tester.

   Liker

 5. Når du skriver om alderstesting, glemmer du hovedkritikken som har vært mot alderstesting, nemlig at den ikke har blitt brukt som en del av grunnlaget for oppjustering i alder, men at den ene og alene har vært grunnen til oppjusteringen. Det er ungdom som er oppjustert et halvår på grunn av aldersundersøkelsen, og det finnes ikke noen aldersubdersøkelse som kan vise om en person er et halvår eldre eller yngre enn det hen sier. Bruken av aldersundersøkelsen viser at målet ikke er å finne ut hvem som er over eller ubder 18 år, men å få asylsøkere fortest mulig ut. Det er bekreftet at barn blir sendt ut, selv om de er under 18 år. Du som innvandring og integreringsminister bør sørge for at aldersundersøkelsene blir brukt slik de skal, istedenfor og lukke øynene og si at vi trenger aldersundersøkelsene.

  Liker

 6. Hvorfor er det alltid norske myndigheter som skal ansvaret med og bevise id/alder osv. Når man forsøker og trenge seg inn i et land,så burde vel strengt tatt inntrengeren være den som må legge frem fakta.
  Er møkk lei,at her er det bare og komme.Og nekte på alt,og anke deretter.
  Og når man ikke finner sannheten,så er det plutselig norske myndigheter som skal stå til ansvar.

  Liker

 7. Det viser bare at pressen er på jakt etter Sylvi. Dette er et eksempel som viser at pressen med tv2 i spissen ikke er å stole på. Pressen ønsker at Norge skal ta imot flest mulig med flyktninger til Norge . I neste budsjett bør en fjerne pressestøtten og forklare dem at de har vært med på å tappe budsjettet til flyktninger i Norge og må ta konsekvensen. Det er jo og et paradoks at det nesten bare er gutter. Hva med jentene. De blir i nærområdene og det er der vi må hjelpe.

  Liker

  • I Innlegget fremstår det vel mer som om det er statsråden som jakter pressen. Pressens jobb er jo nettopp å gå maktpersoner etter i sømmene. Trist at Listhaug ikke er vokst i fra den utslitte holdningen om pressen der FrP plasserer seg selv i offerrollen.

   Liker

 8. Takk for at du står på!
  Har bare lyst til å videreformidle for omverdenen
  Hvor galt det har gått i nabolandet Sverige!!
  avpixlat.info

  Liker

 9. Hvis ikke nasjoner er levedyktige på egen hånd er det ikke vår oppgave å brøfø dem.
  Da må de SELV gjøre nødvendige forandringer for å bli i stand til å ta seg av alle ungene de produserer.

  Liker

 10. Lurer på om du ser at majoriteten vender seg vekk fra FrP på grunn av den politikken du utøver? Du ser det ikke selv- du er en blond jente fra et bittelite sted med lite innspill fra omverdenen. Du vil aldri skjønne at det du sier , er feil. Og grunnen til det; du vil aldri rammes av din egen politikk. Ikke dine barn heller, som er beskyttet på verdensbasis i kraft av det å være «etnisk» hvit. Du vil aldri oppleve å bli spyttet på, dobbeltsjekket for pass, ropt skjellsord etter eller bli sett på som underlegen i kraft av rase.

  Jeg er en kvinne som er litt eldre enn deg. Har en far med annen etnisitet, men er født og oppvokst hos min norske mor. Min morfar og mormor har «bygd opp landet,» og jeg har skattet til den norske stat i omtrent hele mitt voksne liv. Jeg bidrar ved å jobbe i førstelinjen, og er for tiden i gang med en prosess som skal føre meg til en doktorgrad.

  Vet du at det er slike som meg din politikk går ut over? Ikke bare de du kaller for «gratispassasjerer,» » de som bæres på gullstol» etc etc. Og det er mine barn som gjennomgår og i framtiden får gjennomgå. De vil, som meg, få møte mennesker som ikke hilser på dem fordi de ikke er «etnisk» norske. De vil oppleve åpenlyste stygge blikk fra tilfeldige forbipassasjerende på trikk, buss og båt. De vil måtte sitte i sosiale settingerog høre på at andre diskuterer hvor lite ikke-etnisk norske fortjener den hjelpen som gis.
  Hvorfor må de det? Jo, det skal jeg enkelt forklare:
  Har du sett bølgen? Når lederen/læreren tar et offentlig standpunkt, følger elevene etter. Som minister og lærer selv må du da vite dette? Hvorfor bruker «massene» dine begreper i hatytringer hvis dette ikke stemmer.

  Jeg har forsøkt å nå deg i ulike foraer, men du ser ikke ut til å svare. Det sier meg to ting:
  – jeg har rett i mine antagelser om at etnisitet spiller en rolle for deg. Om et ikke hadde gjort det, hadde du tilbakevist alle tilsvarende du får. Denne påstanden fremsetter jeg etter et av de eldste prinsippene i «boka»; den som tier samtykker.

  Og
  – fordommer er ikke synlige for dem som fremsetter dem, kun for omverdenen.

  Du har mye å lære! Jeg kunne kanskje la det bli med dette, men siden dette rammer og vil ramme mine barn (på samme måte som du påståelighet er «redd» for dine barn), vil jeg fortsette å skrive og skrive og skrive. Om du velger å ikke svare, er det greit. Da satser jeg isteden på at en tilstrekkelig mengde velgere leser innleggene mine, og svarer på dem ved å stemme solidarisk i 2017 .

  For mine barn skal nemlig ikke ha det slik! En siste ting; du som fremmer frykt for terror? Vi bor i storbyen. Har du tenkt på at om det oppstår terror i Norge, er det større sjanse for at det rammer mine «ikke-etnisk-hvite» barn enn dine? det er vel heller sjelden dine barn sitter på en overfylt tbane eller ferdes kollektivt rundt på Oslo s. Hvorfor bør dine være mer redd enn mine?

  Liker

 11. Det er egentlig bedrvelig at medlemmer av sirkulasjonseliten, som du Sylvi Listhaug, fremmer bruk av omdiskuterte og usikre metoder. Og kun basert på at det ikke finnes bedre metoder. Det viser ikke en gang vilje til å motta innsikt i vitenskapelig metodebruk, og implementering av kunnskap i samfunnet.
  Er det urimelig å ønske ledere med evne til å lytte?

  Liker

  • Sylvi, se deg selv i speilet, reflekter over fordelingen av ressurser og rettigheter i et globalt perspektiv, og spør deg selv hvordan man definerer rettferdighet.

   Liker

Kommentarer er stengt.