Derfor er FrP mot FNs migrasjonsavtale

FNMange rykter florerer rundt FNs migrasjonsavtale. En påstand er at jeg for to år siden bidro til FNs migrasjonsavtale under FN-toppmøtet om migrasjon i New York i 2016. Den gangen var arbeidet med avtalen i startfasen og vi jobbet for norske interesser. Vårt hovedanliggende var at det skulle bli lettere å returnere personer som ikke har lovlig opphold i landet vårt.

Siden man ikke på forhånd kan vite hvordan resultatet blir, er det helt vanlig å medvirke i prosessen helt frem til det foreligger et resultat. Først når det endelige resultatet foreligger, kan man avgjøre om man støtter det eller ikke. FrP har avgjort at vi ikke støtter det fremforhandlede resultatet. At man var med på prosessen, kan ikke tas til inntekt for at man støtter resultatet, slik enkelte nettsteder har hevdet.

FrP er mot FNs migrasjonsavtale, her er seks grunner til hvorfor:

1. Norsk innvandringspolitikk skal styres av Norge. Norge skal bestemme over norsk
innvandringspolitikk. Det er vårt land og våre grenser. Denne avtalen kan gjøre det lettere for migranter å komme hit, det vil vi ikke være med på.

2. Avtalen legger opp til at staten skal sørge for at media skriver pent om innvandring. Jeg vil ikke være med på å signere en avtale som begrenser ytrings- og pressefriheten. Vi trenger flere medier som begynner å ta opp konsekvensene av vedvarende høy innvandring fra ikke-vestlige land over lang tid, ikke skjønnmaling som gjemmer realitetene under teppet.

3. Forpliktende eller ikke, alle avtaler starter et sted. Selv om det påstås at denne avtalen ikke er juridisk bindende, så starter alle avtaler et sted. Vi frykter FNs migrasjonspakt er første steg mot stadig mer forpliktende avtaler. Dessuten er det flere av punktene i avtalen som starter med «Vi forplikter oss til», og flere eksperter sier at slike avtaler har stor betydning politikkutformingen.

 

4. «Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner». Vi vet ikke konsekvensene av at Norge signerer denne avtalen, men det vi vet er at hjelp i nærområdene vil kunne hjelpe mange flere, enn å ta noen få til Norge.

5. Vi må sende et tydelig signal: Det skal ikke være lett å få opphold i Norge. Det skal være strenge krav til å få opphold i Norge. Ved å signere denne avtalen signaliserer vi det motsatte. Da risikerer vi at flere begir seg ut på en farefull ferd.

6. Innvandrere skal ha færre rettigheter, ikke flere. Norge overoppfyller allerede
internasjonale krav til rettigheter til innvandrere, denne avtalen kan brukes som et argument for at de skal ha enda flere. Om vi skal gjøre noe med rettighetene, skal de kuttes, ikke styrkes.

31 kommentarer om “Derfor er FrP mot FNs migrasjonsavtale

 1. Den nye migrasjonsavtalen vil føre til at velferdsstatene i Europa bukker under. Det må da selv den enkleste sjel forstå. Uansett politisk holdning så er dette et ganske enkelt regnestykke. De verdensfjerne idealistene som har satt opp avtalen bør ha et kurs i konsekvenstenking, kultur, historie og økonomi. Rasismekortet misbrukes stadig vekk!! Det har ingenting med rase å gjøre, men kulturelle forskjeller. Jeg synes du er modig Sylvi, og jeg krysser fingrene for at du kan være diplomatisk og smart nok til å overleve og komme videre opp i politikken. Og la oss gi hjelp til selvhjelp lokalt, så det bygges opp kompentanse til bedre og mer likeverdige samfunn.

  Likt av 2 personer

  • Jeg er så enig bare tanken på at ikke Norge skal få bestemme sin egen migrasjon er rett høl i hodet.Nå har det seg sånn at det er en del politikere som klapper i hendene for og få flere migranter hit til landet de har ikke forstått hverken det økonomiske eller intigreringsspørsmålet.

   Likt av 1 person

 2. Hvis dere er så imot avtalen vis det med handling ikke med løse ord. Når avtalen blir underskrevet å det blir den nok så gå ut av regjeringen. Ved at dere fortsatt sitter i regjering etter at avtalen er underskrevet så beviser dere at dere lyver til deres velgere. Det samme gjorde dere da ACER ble vedtatt så FRP har ingen troverdighet igjen om dere fortsetter i regjering etter 10.12. Selv om det neppe betyr stort så har FRP fått min stemme for siste gang

  Liker

  • Dersom FRP går ut av regjeringen så blir den felt og Støre og hans sosialistkammerater tar over styringen av landet. Hvorfor sir du ikke rett ut at det er det du vil?

   Liker

 3. Denne saken er så viktig at det norske folk burde vært spurt først – før en avgjørelse om underskriving tas. Frp bør sette hardt mot hardt i denne saken og tre ut av regjering hvis denne avtalen blir signert uten a ta hensyn til det norske folk og regjeringspartneren Frp.

  Likt av 1 person

 4. Det er én viktig ting som ikke er innkludert i FN ́s Migrasjons/flyktningepakt.

  Ett kapittel som omhandler hva som forventes av migrantene/flyktningene i deres nye land samt hva som kan skje om de IKKE overholder oppholdslovene. Her spesifiseres en rekke problemstillinger grunnet politikk og religion, store kulturforskjeller osv.

  Det maa ogsaa fremkomme helt klart at ALLE opphold er midlertidig intil det ikke lenger er fare for liv i deres hjemland eller til deres soeknad om permanent oppholdstillatelse er godkjent.

  Likt av 2 personer

 5. Nå må dere sette hardt mot hardt og vise at dere fortjener å ha fått min stemme. Applauderes denne migrasjonsavtalen av Norge, må dere sørge for at Erna ikke er statsminister en dag til. Da kan vi like så godt ha Støre. Gjør dere ikke noe effektivt har vi ingen grunn til å støtte dere. Kan like så godt stemme blankt!

  Likt av 1 person

 6. Gode poeng. Jeg tror allikevel et stort flertall av FRPs velgere krever at FRP stiller et ultimatum ved å gå ut av regjeringen. Det som er sikkert, er at dere blir husket som partiet for demokratiet. Dette signaliseres ikke dersom dere blir værende i regjering og avtalen signeres.

  Liker

 7. The USA. is pulling out of the UN. it is a Rockefeller creation backed up by the Rothschild’s (Dorfman;s) and it is the future Control-Center of the New World Order ( NWO ) The Jews want to Control the World, they are pretty close, They Control the USA, all the Money.$$. and the Banking industries, The Control Palestine and most of the middle east » I.sraeli S.eacreat I.nteligence S.ervice. as Nobummer called it ISEL, short for Israel, and they control Europe true The EU, or EOS. if you so wish.

  Likt av 1 person

  • Kurt Hanssen, you are 100% correct sir!!! It is absolute the zionists working with the elitist globalists for world domination!!! I have had best friends who are Jewish since a boy (69 now) but the zionists are quick to sacrifice modern reform Jews!!! I am not a racist, Nazi, anti-Semitic etc. but the violent criminal Antifa (another tool of zionists!) will call me that but I DO NOT care!!! Save Norge forever!!!
   Måtte gudene velsigne Norge alltid!!!

   Likt av 1 person

 8. «Arrangere holdningskampanjer i hjemland, transitland og adkomstland for å gi informasjon om de positive sidene ved trygg, ordinær og regulær migrasjon, basert på evidens og fakta, og slik ende rasisme, xenofobi og stigmatisering av alle migranter.»
  Oversettelse av Objective 17, 33f.

  Promote awareness-raising campaigns targeted at communities of origin, transit and destination in order to inform public perceptions regarding the positive contributions of safe, orderly and regular migration, based on evidence and facts, and to end racism, xenophobia and stigmatization against all migrants.
  Dette er at Norge forplikter seg til å gi folket propaganda.

  Legg merke til at uttrykket «all migrants» brukes, uten å skille mellom lovlige og ulovlige migranter.

  Men fremmedfrykt og fordommer er tillatt, mens rasisme er ulovlig og straffbart. Vi har allerede et lovverk for ulovlige ytringer. Dette lovverket virker, og brukes.

  Det er en massiv innsats for å påvirke definisjonen av hatkriminalitet til å inkludere et stadig videre begrep av fremmedfrykt og fordommer. Hensikten er å kunne straffeforfølge de som i dag bare blir stigmatisert som rasister. I dag blir det å putte fordommer og fremmedfrykt i samme sekk som rasisme brukt til å sverte innvandringsmotstandere.

  Ved å stadig utvide definisjonen av hva som er hatkriminalitet, svekker man ytringsfriheten.

  Jeg ville sett en nøytral ordbruk, som :» Å informere om alle sider ved migrasjon.»

  Men folket blir ikke informert om negative konsekvenser. Denne språkbruken øker polarisering, ved å velge side for migrasjon og mot den etniske befolkningen. Hele rapporten underslår at migrasjon har negative sider, spesielt for land med velferd for alle

  Likt av 1 person

 9. Alle vet jo at avtalen kommer til å bli underskrevet. Hva skal FrP gjøre med det? Trekke seg fra regjering?
  Ingen ting gagner denne globaliseringsprosessen bedre enn det. Regjeringen faller. Erna kan tre fult inn i sin nye jobb i FN. Støre overtar roret i Norge og vi kan iverksette avtalen for fult allerede fra nyttår.
  Jeg begynner å lure om det faktisk er en plan bak det hele. Et gigantisk tverrpolitisk skuespill.

  Likt av 1 person

  • It is a plan Behind, and it is called The New World Order, It started with the Downing of the World Trade Center, witch Israel was behind, Benjamin MeleiKowsky, ( Nethanjahu ) as he liked to be called, He don’t like to be associated with the Bolsheviks where his father was a big general that killed Millions, reason he took a new last name. Moss-ad is his national intelligence agency, and demolition team that occupied one whole Flor in the N.Tower (1) pretending to be art students, Blew up the WTC, Killed 3000. and was arrested by NYPD. was in prison for 3. Months, Pardon by President Bush, and shipped back to Israel, and they was the only Country that benefited from this disaster, Now the US got a reason to go to war in the Middle East and to take 5. Countries and create an Muslim Exodus that turned in to an Islam Invasion in Europe. And after Europe belong to Islam, than ISIS. ( I.srael S.eacreat I.nteligence S.ervise. can move right in and take Europe. Than plan B. get in effect, Change EU. to NWO. New World Order, Just one Problem to their plan right now, and it is called TRUMP. Since Stoltenberg made a deal with the Devil, Nobel Piece Price to NObummer for a top job in FN,? so now he is Soros Puppet, and when Soros say Jump, Stoltenberg says How high. An old Norwegian wants to destroy his own Country,? Erna and Store are also Soros Puppets, and was given $.MILLIONS $. in offshore accounts. (Source, The Panama Papers).Some Norwegians has demanded to look in to their Offshore Bank accounts, so I’ think they are fully aware that your Government is taking Bribes.

   Likt av 1 person

 10. FRP er del av regjeringen som underskriver avtalen. Alt annet blir tomme ord. vansklig og støtte et prate parti, men jeg har ikke hoppet ut av FRP flyet enda, men har tatt paa meg fallskjermen og er klar til og opne døra.

  «All it takes for evil to pervail is for good med to do nothing» =

  Sverige var nøtral under WWII, med noen unntak som da de lot FI bruke jerbanelinjen i Sverige til logestik og forsterkninger og falt oss i ryggen. Hvor mange gode nordmenn var Sverige delansvarlig for og drepe den gangen ?

  Gjør FRP egentelig det samme ved og sitte i denne regjeringen ? Tenker da på den delen av migrantene som er voldsmigranter, som vi hvet kommer til og ta liv.

  Liker

  • For the Best interest of Norway.! ? ! ? BS. Are they rely this stupid, or do they pretend to be, or may be they say like NObummer said. «The Norwegians are to stupid to understand» he said Americans. This are the Fat Stupid Old Ladies for you. A Muslim Invasion in the Best Interest For Norway,? Wonder how many Norwegians they asked.??

   Likt av 1 person

   • Kurt Hanssen, thank you sir as you are totally correct this is an EVIL plan of the UN backed by elitist globalists who don’t care about destroying centuries of amazing Norge! Norge is a very special country with heritage, customs, culture, history and so much more going back before the Vikings!! Never allow Norge to sign this suicide pact…. NEVER!!!
    Måtte gudene velsigne Norge alltid!!!

    Likt av 2 personer

   • Staffordmotion, You are a little North of me, Ocala? I’m in Spring Hill, and It looks like we both care about the Future of Norway, I’m also a Republican and Love Horses. Thanks for your reply.

    Likt av 1 person

  • The Quran states to kill all Infidels ( None Muslims ) So if you want to save your B@!!$, you got to convert, just like Store and Erna. Their Mosques are their weapons depot, and when they get the signal, it will be a full blown war in Europe from within. The European Governments is already been paid off, except Poland, Hungary and a few more E.European country’s that refused Soros Money bribes, and gave the EU. the middle finger. And who would expect Poland to be so much smarter than Norway.?

   Likt av 1 person

 11. Hvis dette er FrP’s mening også, synes jeg at dere får sette foten ned og vise at dere faktisk mener dette. Også i praksis, ikke bare på nettsider. Slik som det ser ut nå er det bare fagre ord og ingen reell handling. Det vil svekke vårt land, vår suverenitet, det bryter med Grunnloven OG det vil svekke FrP’s troverdighet for all fremtid.

  Likt av 2 personer

 12. Det haster nå for FRP å komme seg ut av regjeringen! Mistillitsforslaget henger i luften, og det er INGEN vei nå for at regjeringen kan bli sittende noe særlig lenger enn ut året.. Dersom FRP blir med i det synkende skipet, så er jeg redd at valget i neste omgang er tapt for FRP også. Men dersom dere går ut NÅ, så er det med flagget oppe, og det vil velgerne huske ved neste valg!!!.. Blir dere med skipet ned, er det ingen vei opp igjen er jeg redd… Da vil CIH’s arbeid over 40 år være til ingen nytte!.

  Likt av 2 personer

 13. For our Struggles is not against flesh and blood, But against the Ruler’s, Against the Authorities, Against the powers of the dark world and Against the Spiritual forces of Evil. In Heavenly realm;s. Ephesians 6:12

  Likt av 1 person

 14. cptkirk24k, thank you! At least two Floridians care about Norway, such a very special country!
  All the best and hope you are filled with the joy of the Spirit of Christmas!!!

  Likt av 2 personer

  • Staffordmotion, Thanks the same, Remember we are 10,5 Million strong according to the sons of Norway, not sure if that includes Canada. I’ll still got a lot of Relatives in Norway, Was planing to go visiting, but not with all the Muslims and the High prices. Think I’ll pass. Take care.

   Liker

 15. Enhver lov er laget paa basis av forholdene naar den blir laget. Endrer forholdene seg drastisk, maa loven endres tilsvarende. d.v.s. menneskerett, migrasjon og flyktningelover ble opprinnelig laget for beskyttelse av individer, ikke millioner av inntrengere som forlater sine land for aa utnytte andre land sine opparbeidede rettigheter. Hjelp til utvikling og demokratiske samfunn boer i stedet ytes i deres hjemland som Norge har gjort i lang tid. Det er daarlig evne til utvikling og mye korrupsjon som ligger til grunn for denne masseflukten fra sine ansvar til aa bygge sine land.

  Liker

Kommentarer er stengt.