Norske verdier og kultur på dagsorden fra første stund

Jeg har alltid vært opptatt av at de som kommer til Norge skal tilpasse seg våre verdier og kultur, ikke motsatt. Noe av det mest fantastiske med å være statsråd er muligheten til å påvirke samfunnet. Jeg mener det er svært viktig å sette norske lover, regler, verdier og kultur høyt på dagsorden for alle som kommer til Norge og søker asyl. Derfor er det kjempebra at forslaget fra regjeringen og FrP om 50 timer opplæring i norsk kultur og verdier har bred oppslutning, og nå går vi i gang!

Mange av asylsøkerne kommer fra land der blant annet kvinnesyn, sosial kontroll, syn på oppdragelse, ytringsfrihet og religionsfrihet er helt annerledes enn i Norge. Uansett vil asylsøkere være i Norge en periode, inntil de har fått svar på sin asylsøknad. Da er viktig at de setter seg raskt inn i hvilke lover, regler, verdier og kultur som er gjeldende her i landet. Det er få om noen som legger igjen holdninger og verdier på grensen. Det er bra for integreringen at man raskt lærer om det samfunnet man har kommet til, og det er viktig for samfunnet at de som kommer hit innretter seg etter våre lover, regler og verdier.

Endelig er vi klar til å rulle ut første del av opplæringen, som skal foregå på asylsøkernes eget språk. Til sammen skal vi innom 9 temaer. I dag er vi klar til å lansere det første av de ni temaer. Det første tar for seg hverdagslige temaer og sosial omgang. Her skal man gjennomgå temaer som deltakelse i hverdagslivet. I Norge jobber stort sett både far og mor, man betaler skatt og bidrar til fellesskapet. Vi tar opp dugnad som er viktig å stille opp på, også for å bli kjent med andre og gjøre sin del av innsatsen for frivilligheten. I tillegg går man gjennom og legger opp til å drøfte følgende temaer: forhold til tid, fritid, frivillighetens rolle, høflighetsnormer, naboskap og lokalmiljø (det er for eksempel viktig å lære seg ordensregler og håndtering av søppel når man bor i blokk eller tett inn på andre), nordmenns forhold til naturen og friluftsliv, personlig økonomi, samhandling mellom kjønnene og mellom ledere og medarbeidere, trafikksikkerhet og uskrevne regler i sosial omgang med andre/ samtaleemner.

Jeg holder dere oppdatert på de andre temaene som kommer senere (likestilling, vold i nære relasjoner med mye mer.)

2 kommentarer om “Norske verdier og kultur på dagsorden fra første stund

  1. Hvor blir det av disse norske verdiene i fratakelsene av statsborgerskap? Av hva Mahamed forteller i dagens 21-nyheter begynner jeg virkelig å lure. Etter 17 år med integrering, der fast jobb, utdannelse og norsk språkmestring ser ut til å ha vært et fokus sendes han ut på grunn av usikkerheter om landet han opprinnelig kommer fra. Å finne ut av den informasjonen var Norges ansvar og plikt før de sa ja i første omgang. Jeg respekterer at du fører en streng politikk, men dette er absurd. Her har vi et prakteksempel på en innvandrer som har jobbet for å integrere seg i det norske samfunnet, og han skal selv betale for svikten i det norske systemet som skjedde for nesten 20 år siden. Om det norske systemet gjorde feil, så må de stå for den og ta konsekvensene. Ikke mannen som ble sviktet. Det må gå en grense for hva systemet kan ta seg frihet til å gjøre. Denne mannen har tilbrakt mer av livet sitt her enn i hjemlandet. Uavhengig av hvor han ble født, er han norsk nå.

    Liker

Kommentarer er stengt.