Derfor er FrP mot FNs migrasjonsavtale

Mange rykter florerer rundt FNs migrasjonsavtale. En påstand er at jeg for to år siden bidro til FNs migrasjonsavtale under FN-toppmøtet om migrasjon i New York i 2016. Den gangen var arbeidet med avtalen i startfasen og vi jobbet for norske interesser. Vårt hovedanliggende var at det skulle bli lettere å returnere personer som ikke har lovlig opphold i landet vårt.

Siden man ikke på forhånd kan vite hvordan resultatet blir, er det helt vanlig å medvirke i prosessen helt frem til det foreligger et resultat. Først når det endelige resultatet foreligger, kan man avgjøre om man støtter det eller ikke. FrP har avgjort at vi ikke støtter det fremforhandlede resultatet. At man var med på prosessen, kan ikke tas til inntekt for at man støtter resultatet, slik enkelte nettsteder har hevdet.

FrP er mot FNs migrasjonsavtale, her er seks grunner til hvorfor:

1. Norsk innvandringspolitikk skal styres av Norge. Norge skal bestemme over norsk
innvandringspolitikk. Det er vårt land og våre grenser. Denne avtalen kan gjøre det lettere for migranter å komme hit, det vil vi ikke være med på.

2. Avtalen legger opp til at staten skal sørge for at media skriver pent om innvandring. Jeg vil ikke være med på å signere en avtale som begrenser ytrings- og pressefriheten. Vi trenger flere medier som begynner å ta opp konsekvensene av vedvarende høy innvandring fra ikke-vestlige land over lang tid, ikke skjønnmaling som gjemmer realitetene under teppet.

3. Forpliktende eller ikke, alle avtaler starter et sted. Selv om det påstås at denne avtalen ikke er juridisk bindende, så starter alle avtaler et sted. Vi frykter FNs migrasjonspakt er første steg mot stadig mer forpliktende avtaler. Dessuten er det flere av punktene i avtalen som starter med «Vi forplikter oss til», og flere eksperter sier at slike avtaler har stor betydning politikkutformingen.

 

4. «Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner». Vi vet ikke konsekvensene av at Norge signerer denne avtalen, men det vi vet er at hjelp i nærområdene vil kunne hjelpe mange flere, enn å ta noen få til Norge.

5. Vi må sende et tydelig signal: Det skal ikke være lett å få opphold i Norge. Det skal være strenge krav til å få opphold i Norge. Ved å signere denne avtalen signaliserer vi det motsatte. Da risikerer vi at flere begir seg ut på en farefull ferd.

6. Innvandrere skal ha færre rettigheter, ikke flere. Norge overoppfyller allerede
internasjonale krav til rettigheter til innvandrere, denne avtalen kan brukes som et argument for at de skal ha enda flere. Om vi skal gjøre noe med rettighetene, skal de kuttes, ikke styrkes.