Rigid og lite treffsikker kjøretest

FrP er opptatt av trafikksikkerhet. Vi mener at alle som har førerkort skal være skikket til å kjøre. Likevel ønsker vi å gjøre som våre naboland og fjerne den kognitive testen for eldre sjåfører. Den mener vi skaper unødvendig bekymring, mer byråkrati og større arbeidspress på fastlegene, samtidig som den ikke er treffsikker.

Alle aldergrupper er representert i ulykkesstatistikken, de yngste er overrepresentert. Alle kan gjøre feil eller fatte dårlige beslutninger, uavhengig av alderen deres. Sjåførens medisinske tilstand er viktigere enn vedkommendes alder. Danmark har skjønt dette. De har sluttet å teste folk basert på alderen deres, og gått over til et system der alle skal gjennom samme test hvert 15. år. I Sverige testes alle sjåfører hvert tiende år.

Å teste alle vil ta vekk de aldersdiskriminerende elementene ved dagens praksis. Samtidig får man et sikrere trafikkbilde, hvor utrygge sjåfører kan miste førerkortet på bakgrunn av deres medisinske tilstand. Jeg sier ikke at vi skal gå over til samme system, men at det finnes gode løsninger i andre land vi kan la oss inspirere av. Felles for Sverige og Danmark er at de har gjort forenklinger i systemet, og er mer opptatt av å luke ut de som ikke er skikket til å kjøre bil, enn sjåførens alder.

Enkelte er redde for at det å fjerne den kognitive testen vil føre med seg at sjåfører med demens får beholde kjørekortet. Det er ikke tilfellet. Trygg Trafikk viser til at eldre som er involvert i trafikkulykker gjerne er det på grunn av tregere reaksjonsevne, svekket syn og dårligere evne til å observere trafikkbildet. Det skal vi ta på alvor. Men, en vanlig helsesjekk vil kunne avdekke om du har godt nok syn og motoriske ferdigheter til å føre bil. En lege vil også på en slik helsesjekk raskt kunne danne seg et bilde om du er kognitivt skikket til å kjøre bil. Mener legen det kan være grunn til å tro at du ikke lenger er kognitivt skikket, skal dette undersøkes. Dette kan gjøres uten at man blir bedt om å si hvilket nummer bokstaven K er i alfabetet, eller tegne en klokke.

Det er ikke en menneskerett å kjøre bil, men jeg tror alle kan være enige om at de som mister retten til å kjøre skal oppleve vedtaket som rettferdig, og at det er fattet på riktig grunnlag.

Den kognitive testen oppfattes av mange eldre som en tilleggsbelastning og dagens testregime har ført til at en rekke eldre har mistet førerkortet på tvilsomt grunnlag. Det er derfor jeg forventer at regjeringen sørger for å fjerne denne delen av testen. Det er bred politisk enighet om at dagens testsystem er for stivbent.

FrP er på ingen måte alene om å mene dette. Fagsjef for trafikktrening i NAF, Morten Fransrund, har sagt at helseattestordningen kan føre til at mange får inndratt førerkortet på feil grunnlag. Han mener testen har vist seg å være nytteløs.

For eldre mennesker, spesielt i distriktene, er det å kjøre bil for å komme seg til butikken eller besøke venner og kjente helt avgjørende for livskvaliteten. At man må inn annethvert år for å gjennomgå en «IQ-test», som sier lite eller ingenting om dine kjøreferdigheter, tror jeg oppleves som svært stressende for mange.

Vi må slutte å plage de eldre unødvendig.

Media og byrådet i Oslo tatt med buksene nede

Det er ikke første gang anklager og merkelige påstander kommer i min retning fra norske medier, kommentatorer og andre forståsegpåere. Siste nå er facebook- posten om at et sykehjem i Oslo ble lagt ned til store protester fra beboere og pårørende, og som nå brukes til å huse romfolk. Det har vært avdekket at mange romfolk kommer til Norge for å bedrive tigging, prostitusjon, pillesalg og annen type kriminalitet.  

I helgen kom det en påstand om at jeg var taus i sakens anledning, dette til tross for at journalisten fikk beskjed om at jeg var opptatt med familiære gjøremål. Taus er jeg ikke og det kommer jeg heller aldri til å bli. Men istedenfor å prioritere sensasjonshungrige medier har jeg prioritert familien min i helgen.

Ingenting av det jeg har sagt eller lagt ut er feil. Jeg ser at også VG erkjenner såpass i sin leder. Byrådet i Oslo med Ap og SV i spissen blir tatt med buksene nede og man forsøker å få saken til å handle om meg istedenfor det den handler om nemlig at de har kastet ut eldre fra St. Halvardshjemmet, og deretter brukt millionbeløp på å huse tilreisende romfolk som kommer til Norge for å tigge og drive kriminalitet. Hadde det vært opp til FrP hadde vi ikke brukt skattepenger på å gi husly til folk som ikke har noe i Norge å gjøre.

På toppen av det hele er det visstnok min skyld at sykehjemmet legges ned. Det vises til et vedtak fra da jeg var med å styre Oslo. Jeg gikk altså av i 2011 og har ansvaret for det som skjer i 2018! Det er rent tull og tøys at dette handler om et gammelt vedtak. Det gjøres selvsagt unntak fra regelen om bad på rommet i Oslo. Hele 550 rom på kommunale sykehjem i Oslo har ikke bad på rommet og det er ingen planer om å legge ned disse sykehjemmene. Dette handler om Arbeiderpartiets og SVs kampanje mot private og ideelle aktører som ønsker å gi et godt tilbud. De setter ideologi foran de eldres behov. Det gjør vondt å se på.

Det er et faktum at det er blitt 283 færre sykehjemsplasser i Oslo siden Ap, SV og MDG overtok med støtte fra Rødt. Det er planer om å legge ned enda flere. Er så behovet for plasser i Oslo redusert? Når man ser på henvendelsene til oss og våre partikollegaer på Rådhuset, som nok er toppen på isfjellet, så er det ingen grunn til å tro at behovet for plasser er mindre i Oslo.

Eldre fortjener ikke å bli behandlet som pakkepost. Vi vet det er traumatisk og brutalt for mange eldre å bli flyttet på denne måten. Det var sterke bilder på NRKs brennpunktdokumentar å se beboere og pårørende gråte av å bli tvangsflyttet. Byrådet fortsetter imidlertid ufortrødent videre. Et av de neste sykehjemmene på listen er Frognerhjemmet der Ingrid Espelid Hovig og en rekke andre eldre skal tvangsflyttes.

Det er fascinerende å se hvordan mediene har en standard for meg og en annen standard for de politisk korrekte politikerne. Verre er det at norske medier, kommentatorer og også politiske motstandere stempler mine og FrPs sympatisører for dumme og enkle mennesker som ikke forstår sitt eget beste. Hadde dere vært med rundt og snakket med folk så ville dere sett og hørt at de er verken enkle eller dumme, men mennesker som fortjener samme respekt som alle andre.