Bomskudd fra de rødkledde

Sigrid Bonde Tusvik dukket opp på Slottsplassen da den nye, ikke-sosialistiske flertallsregjeringen kom ut. Hun og noen andre var kledd i røde kapper. De hevdet å være inspirert av en TV-serie som heter «The Handsmaid`s Tale». Jeg har ikke sett denne serien, så jeg ble nysgjerrig på hva den handler om.

TV-serien handler om undertrykte kvinner som kidnappes, mishandles og tvinges til å være fødemaskiner for en herskerklasse som ikke selv kan få egne barn. Dette er altså sammenligningen som brukes fordi regjeringen vil gjeninnføre praksisen som gjaldt frem til 2016, der det ikke var tillatt med fosterreduksjon (tvillingabort) av friske fostre før uke 12. Denne loven gjaldt altså i alle de årene Ap og SV styrte Norge, uten at noen den gang ytret at dette var et stort problem.

Sigrid Bonde Tusvik har for vane å gjøre saker til kvinnekamp. Som for eksempel at ingen kvinner vant humorprisen. Jeg mener det er mye viktigere å kjempe for at alle kvinner og jenter i verden skal få like rettigheter og verdsettes som like verdifulle som gutter og menn. At alle jenter og kvinner i Norge skal få benytte seg av sine rettigheter, ikke oppleve tvangsekteskap, sosial kontroll og få delta på like vilkår. Det er helt legitimt å demonstrere mot å forby tvillingabort før uke 12. Men det er ikke legitimt å spre usannheter om tidlig ultralyd, og å sammenligne regjeringens politikk med en serie, som handler om mishandling av kvinner. Det er så fjernt fra realitetene at det nesten skulle tro Bonde Tusvik forsøkte å lage humor av det. Men det er ikke morsomt, bare trist.

Ap og mange på venstresiden kritiserer også at det gjøres mindre endringer i gen- og bioteknologiloven. Sannheten er at vi nå vil legge frem de mest liberale lovendringene siden 2004. Ap styrte Norge i 8 år uten å foreslå noen endringer, fordi Sp er på linje med KrF i disse spørsmålene. Kritikken er med andre ord hul.

Tvillingabort er en praksis Norge har vært alene om å tillate i Europa. I FrP er det også ulike meninger om dette, men vi står samlet bak regjeringsplattformen. Vi sto også samlet om at det ikke kom på tale å endre den mye omtalte paragraf 2C i abortloven, som har vært gjenstand for den største diskusjonen.

Uavhengig av hva man mener om tvillingabort, er absolutt alle enige om at inngrepet av medisinske grunner ikke kan skje før uke 12. Ingen fra Ap eller venstresiden har sagt seg uenig i det, og da er det underlig at de vil overprøve legenes vurdering, og kaller det for kvinnekamp.

I spørsmålet om tvillingabort står regjeringen langt fra alene. Fagsjefene ved St. Olavs Hospital i Trondheim, hvor alle fosterreduksjoner utføres i Norge, vil ha slutt på praksisen med selvbestemt tvillingabort. Legene argumenterer med at man ved fosterreduksjon har en betydelig risiko for å feilaktig abortere begge fostre. De viser også til at det ikke er en medisinsk nytte av å redusere tvillingsvangerskap hos en frisk kvinne, der begge fostrene er friske.

Bonde Tusvik trekker også frem tidlig ultralyd, og forsøker å få det til å virke som om dette ikke lenger skal være tillat. Dette er direkte feil. I dag kan kvinner få tidlig ultralyd betalt av det offentlige dersom det er bekymring for at noe er galt eller det er medisinske indikasjoner på at noe kan være galt. Man kan også ta tidlig ultralyd om ikke disse kriteriene er oppfylt, men da må man betale for det selv. Denne praksisen ligger fast og vil selvsagt være tillatt også videre.

Når Tusvik og co kan demonstrere foran slottet på de premissene de gjorde på tirsdag, gleder jeg meg til å se hvor stort de kan mobilisere i kampen mot at enkelte jenter blir tvangsgiftet, kjønnslemlestet og påkledd kvinneundertrykkende plagg, som frarøver dem muligheten til selvstendige liv i Norge.